അറുപതിൽ തിരികെക്കിട്ടിയ കാമരസങ്ങൾ 4 [Janaki Iyer]

അറുപതിൽ തിരികെക്കിട്ടിയ കാമരസങ്ങൾ 4 Arupathil Thirike kittiya Kaamarasangal Part 4 | Author : Janaki Iyer Previous Part   പ്രിയപ്പെട്ടവരേ എനിക്ക് തരുന്ന പിന്തുണയ്ക്കു നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ടു നമുക്ക് അറുപതുകാരിയുടെ കാമക്കഥകൾ തുടരാം…. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തുടർന്നും ഉണ്ടാകുമല്ലോ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി താൻ നാളെ രണ്ടു ചുള്ളൻ ചെക്കന്മാരോടൊപ്പം സെക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതും ത്രീസം.. പല തവണ ത്രീസവും അതിൽക്കൂടുതലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്തോ പ്രത്യേകത ഉള്ളതായി തോന്നുന്നു… […]

Continue reading