എന്റെ ഇന്ദു [അത്തി]

എന്റെ ഇന്ദു Ente Indhu | Author : Athi ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഒരു ഉൾ നാടൻ ഗ്രാമത്തിൽ
ആണ് , രാജൻ മാമന്റെ ഓട്ടോ ആക്‌സിഡന്റ് ആയി, കാലൊടിഞ്ഞു. ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ട് പോക്ക്
എന്റെ ചുമതല ആണ് …. ഞാൻ ഹരി, വയസ് 24 ആയി, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു കൃഷിപണി ചെയ്യുന്നു,
ഞാനും ഇന്ദു അമ്മായിയും കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണ്‌… ഇന്ദു അമ്മായി രാജൻ മാമന്റെ ഭാര്യ
വയസ്സ് ഒരു 34-35വരും, ആളു ഒരു […]

Continue reading

എന്റെ ഇന്ദു [അത്തി]

എന്റെ ഇന്ദു Ente Indhu | Author : Athi ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഒരു ഉൾ നാടൻ ഗ്രാമത്തിൽ ആണ് , രാജൻ മാമന്റെ ഓട്ടോ ആക്‌സിഡന്റ് ആയി, കാലൊടിഞ്ഞു. ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ട് പോക്ക് എന്റെ ചുമതല ആണ് …. ഞാൻ ഹരി, വയസ് 24 ആയി, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു കൃഷിപണി ചെയ്യുന്നു, ഞാനും ഇന്ദു അമ്മായിയും കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണ്‌… ഇന്ദു അമ്മായി രാജൻ മാമന്റെ ഭാര്യ വയസ്സ് ഒരു 34-35വരും, ആളു ഒരു […]

Continue reading

രേണുക എന്റെ അമ്മായി അമ്മ 3 [അത്തി]

രേണുക എന്റെ അമ്മായി അമ്മ 3 Renuka Ente Ammayi Amma Part 3 | Author : Athi [ Previous Part ] ഞാനും എന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയി… രേണുവിന്റെ തേനിന്റെ മണം കൈയിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല….., ഞാൻ കൈ മണത്തു കിടന്നു….. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിശന്നിട്ട് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി.. … രേണുവിനെ അടുക്കളയിൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല.., മുറിയിൽ കിടന്നു ഉറങ്ങുകയാണ്….., വിളിച്ചു ശല്യം ചെയ്യണ്ട എന്ന് കരുതി…. ഞാൻ എടുത്ത് കഴിച്ചു… അവിടെ […]

Continue reading