ഉണ്ണി കഥകൾ 2 [ചാർളി]

Posted by

ഉണ്ണികഥകൾ 2

Unni Kadhakal Part 2 | Author : Charli

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


ഉണ്ണികഥകൾ S¹- E²

പ്രിയ ചങ്കുകൾക്ക്,

എന്റെ ഈ ചെറിയ കഥ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമായതിൽ സന്തോഷം . ഞാൻ ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരനല്ല, എങ്ങനെ എഴുത്തണമെന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല..  മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത്  എന്താണോ അതാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.. എന്തങ്കിലും തെറ്റ്കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടങ്കിൽ ക്ഷെമിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ തികച്ചും പുതിയ ഒരു എഴുത്ത് കാരനാണ്… ഇതിൽ മുൻപ് എഴുതിയ ചാർളി ഞാനല്ല… ഇനിയും തുടർന്നും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ.

ചാർളി


NB:ലാഗ് ഉണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം വായിക്കുക…. ഇഷ്ടപെട്ടാൽ നൽകി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക…

ഉണ്ണികഥകൾ

Season1 – Episode 2 ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ചതിനു ശേഷം തുടർന്ന് വായിക്കുക.


ഉണ്ണി കയറിയതും ആ കാർ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ടെടുത്ത്, ഇടറോഡിൽനിന്നും മെയിൻ റോഡ്ലേക്ക് കയറി.

 

അപ്പോഴാണവൻ വണ്ടിയൊടിക്കുന്ന ശ്രീജയെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് .. കണ്ടതും അവനൊന്നു പതറിപ്പോയി…കാരണം  അവരുടെ ആ ഭംഗി തന്നെ… കാറിനുള്ളിലേ ലൈറ്റ് ഓഫാണെങ്കിലും… പുറത്തുന്നു വരുന്ന വെളിച്ചത്തിന്റെ സഹായത്താൽ അവൻ അവരെ ശെരിക്കും കണ്ടു…. അത് അവനിൽ കാമത്തിന്റെ അലകൾ ഇളക്കി … ഷമീന ശ്രീജയെ കുറച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടങ്കിലും. ഇതുവരെ അവരുടെ ഒരു ഫോട്ടോ പോലും അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല… അതിനൊന്നും അവനു താൽപ്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുവേണം പറയാൻ.. പക്ഷേ ആ താൽപ്പര്യമില്ലായിമയെ അവനിപ്പോൾ കുറ്റപ്പെടുത്താനാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ശ്രീജ അവൾ അത്രയും സുന്ദരി ആയിരുന്നു..

 

ഷെമീന പറഞ്ഞത് വെച്ച് അവൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ 30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു തടിച്ചു വീർത്ത രണ്ട് പെറ്റ ഒരു മാംസപിണ്ഡം പോലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെയാണ് അവൻ മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നത് … പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവളെ നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ ചിന്തകൾ ആസ്ഥാനത്തായിരുന്നുന്ന് അവനു ബോദ്യമായി…