ഫസീനാ 1 [ശരീഫ്]

Posted by

ഫസീനാ 1

Haseena Part 1 | Author : Sharif


ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖം ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. .

എന്റെ പേര് ഫസീനാ 28 വയസ്സ് ഒരു മോൾ ഉണ്ട്. .ഇക്കാ സിങ്കപ്പൂർ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക്‌ ചെയ്യുന്നു വീട്ടിൽ ഞാനും മോളും ഇക്കയുടെ ഉമ്മയും പിന്നെ വീട്ടു ജോലിക്കി വരുന്ന സരിത ചേച്ചിയും മാത്രം ആണ്. .ബികോം കഴിന്നിട്ടു ഉണ്ടെങ്കിലും ജോലിക്കു ഒന്നും പോവുന്നില്ല ഇക്കാക്ക് ഇഷ്ട്ടം അല്ലായിരുന്നു. .കോഴിക്കോട് കുറച്ചു ഉള്ളോട്ടു ആയി താമസിക്കുന്നു

ഇതാണ് എന്റെ ജീവിത സാഹചര്യം

ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന കാര്യം ആണ് ആരും അറിയാത്ത എന്റെ കഥ. .

എന്നെ കാണാൻ ഒരു അറബി പെണ്ണുങ്ങളെ മൊഞ്ചു ആണ് സ്വയം പൊക്കി പറയുന്നത് അല്ല സത്യം ആണ് ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും ഒപ്പം കുവൈത്തിൽ ആയിരുന്നു നികാഹ് കഴിന്നപ്പോൾ നാട്ടിൽ സെറ്റൽ ആയിരുന്നു. .ഉപ്പാക്കും ഉമ്മക്കും ഞാൻ ഒറ്റ മോള് ആണ് അവർ ഇപ്പോഴും കുവൈത്തിൽ ആണ്..

പതിവുപോലെ ഞാനും ചേച്ചിയും അടുക്കളയിൽ പണിയിൽ ആയിരുന്നു ചേച്ചി പച്ചക്കറി അരിയുന്നു ഞാൻ ചിക്കൻ വിർത്തി ആകുക ആയിരുന്നു

ചേച്ചി: മോളെ ഫസീ. .ചേച്ചി നിന്നോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയുമോ

മോള് തെറ്റ് ധരിക്കരുത്

ഞാൻ: ഏതാ സരിതച്ചി കാര്യം ഇങ്ങള് പറി. .

ചേച്ചി: മോൾകു അൻസാർ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഇല ഇങ്ങനെ തനിച്ചു ഇവിടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ യോഗം ഇല്ലാത്ത. .

ഞാൻ: ചേച്ചി ഏതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?

ചേച്ചി: മോളെ ദാമ്പത്യം തന്നെ ആണ് ഞാൻ ഉദേശിച്ചത്‌. .

ഞാൻ: ചേച്ചി അങ്ങനെ ചോയ്ച്ചാൽ ഞാൻ ഏതാ പറയാ. .ചോയ്ക്കാൻ കാരണം

ചേച്ചി: ഒന്നുമില്ല ഇതുപോലെ മൊഞ്ചുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ ഇവിടെ ആക്കി അൻസാർമോൻ എങ്ങനെ അവിടെ നില്കുന്നു എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു. .