കറവക്കാരൻ [മായാണ്ടി]

Posted by

കറവക്കാരൻ

Karavakkaran | Author : Mayandi


വീട്ടിൽ     രാധയും     അമ്മാവി  അമ്മയും   മാത്രെ   ഉള്ളൂ..

അമ്മായി   അമ്മ,  ശ്രീ ദേവി..

വലിയ    ഭക്തയാണ്,   ശ്രീ ദേവി…  അമ്പലങ്ങളായ     അമ്പലങ്ങൾ   കേറി   ഇറങ്ങും,    അവർ… പ്രധാന  ജോലിയും   അത്  തന്നെ..

കാണാൻ    നല്ല   ഐശ്വര്യമാ… കണ്ടാൽ    ആരും   നോക്കി  നിന്ന് പോകും…

വയസ്സ്   നാല്പത്തെട്ട്   ഈയിടെ   ആണ്   തിക്ഞ്ഞത്… അന്ന്   അമ്മായി   അമ്മ  ഓച്ചിറയിൽ   ഭജന   ഇരുന്നു,  വൈകുവോളം..

റെക്കോർഡ്   പ്രകാരം   വയസ്സ്    അത്രയും   ഉണ്ടെന്ന്   കേട്ടാൽ   ആരും   വിശ്വസിക്കുക    പ്രയാസം…

കാരണം,   അവയവങ്ങൾക്ക്   ഒരു   ഊനവും   തട്ടിയിട്ടില്ല   എന്നത്  തന്നെ…

മോലെടെ    ആ   തള്ളിച്ച   കണ്ടാൽ      ഒരു  പതിനെട്ടുകാരിയുടെ   തന്നെ.. അത്ര  എടുപ്പാണ്…

പക്ഷേ,   ശ്രീദേവിയുടെ    ഹൈലൈറ്റ്     ആ   യമണ്ടൻ     ചന്തി തന്നെ…          ഒരിക്കൽ   കണ്ടാൽ,  ചത്താലും        മറക്കില്ല,  ആ   ചതിയുടെ       വിരിവും    ഇളക്കവും..

മുമ്പൊക്കെ,     ശ്രീ ദേവിക്ക്,  സ്വന്തം   ചന്തി   വല്ലാത്ത   നാണക്കേട്   തോന്നിച്ചതാണ്… എന്നാൽ,      ഇപ്പോൾ   അഭിമാനമാണ്…

കുഞ്ഞുന്നാൾ  തൊട്ടെ   ഉള്ള  കൂട്ടുകാരി    ശാരദയോട്    ഒരു  ദിവസം,   ശ്രീ ദേവി   സങ്കടം  പറഞ്ഞു….,

” പെണ്ണേ… ഇതെന്തൊരു    നാണക്കേടാ… ചത്താൽ    എന്താന്ന്   പോലും   തോന്നിപോവുകയാ.. ”

” നിനക്കിത്    എന്തിന്റെ  കേടാ.. വാസന്തി   ഒരു  ദിവസം  പറയുകാ… എന്ത്    സെക്സിയാ   ദേവീടെ    ചന്തി.. കണ്ടിട്ട്   കൊതി  തോന്നുന്നു..        ശ്രീ വിദ്യയുടെയും   ഹണി         റോസിനെയും   പോലെന്ന്… ” അവരൊക്കെ     ചാവാൻ    പോയോ…?”

ശാരദ     അന്നങ്ങനെ  പറഞ്ഞേ    പിന്നെ,   വല്ലാത്ത   ഒരു   ആദ്മ വിശ്വാസം     ആയി   ശ്രീ ദേവിക്ക്…