വീടുമാറ്റം 2 [TGA]

Posted by

വീടുമാറ്റം 2

VeeduMattan 2 | Author : TGA

Previous Part | www.kambistories.com


 

മുന്നിയറിപ്പ്..

“താഴെ പ്രദിപാദിക്കുന്ന കഥ, കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ മരിച്ചതോ ആയ വ്യക്തികൾ, നടന്നതോ നടക്കാത്തതോ ആയ സംഭവങ്ങൾ എന്നിവയുമായി യാതൊരുവിധ ബന്ധമില്ലാത്തും ഭാവനയിൽ ഉടലെടുത്തതുമാണ്.

(നിങ്ങളുദ്ദേശ്ശിക്കുന്ന ഭാവനയല്ല… മാനുഷിക ഭാവന.. creativity.. fantasy…. fantasy …..മനസ്സിലായാ..?)

എതെങ്കിലും വിധ സാമ്യങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടങ്കിൽ, അതു വായനക്കാരൻറ്റെ കൈയ്യിലിരിപ്പിൻറ്റെ കൊണം മാത്രമായി നിർവചിക്കുന്നതാണ്.

NO SMOKING,

SMOKING KILLS,

SMOKING CAUSES CANCER !!!

പുകവലി അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

ഇനിയും വലിക്കാനാണുദെശമെങ്കിൽ അളിയാ/ സഹോദരി..നിൻറ്റെയോക്കെ നിൻറ്റയെക്കെ സാമാനം അടിച്ചുപോകും , പറഞ്ഞില്ലെന്നു വേണ്ട……”

**********************************

അദ്ധായം രണ്ട് – കഴുകാത്ത പാത്രങ്ങൾ

രാഹുല് മുണ്ട് തപ്പിയെടുത്തു ഉടുത്തു.താഴെ ഏതാണ്ട് ശബ്ധങ്ങളൊക്കെ കേക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ താഴേക്കിറങ്ങി.

(ഓഹ് സമാധാനമായി , ബിരിയാണി വന്ന വരവാ….. ഒരൂമ്പിയ ബെല്ലടിയായിപ്പെയി. ആനക്ക് തൂറാൻ മുട്ടുമ്പഴാണ് അവൻറ്റമ്മടെ കൊതത്തിലടി)

ശോണിമ ബിരിയാണിയും മേടിച് ഇടം വലം തിരിയാതെ ശരംവിട്ട കണക്കെ അടുക്കളയിലേക്കു പായുന്നത് രാഹുല് കണ്ടു .(ദൈവമേ…. പണിയായോ.ഒരു ധൈര്യത്തിന് കേറി പിടിച്ചതാ.. ഈ പെണ്ണുമ്പിള്ള ഇനി ഇത് ആരോടേലും ചെന്ന് വിളമ്പോ? നാറുവോ..??? )

അവൻ അടുക്കളയിലേക്കു കയറി. ശോണിമ ബിരിയാണി പാത്രത്തിലേക്ക് തട്ടുകയാണ്.

“ചേച്ചി….. ആരാ വന്നത്..ആഹാ… ബിരിയാണിയാണോ പേടിച്ചുപോയി അല്ലെ ?”

ശോണിമ തല പൊന്തികാതെ “ഉം “

“ആഹാ……. നല്ല ബിരിയാണിയാണല്ലോ “

“ഉം”

“നല്ല മണം, ചേച്ചിയെ പോലെ ..”

ശോണിമ ഒരു പാത്രം ബിരിയാണിയുമെടുത്തു അടുക്കളക്ക് വെളിയിലിറങ്ങി. രാഹുലിന് കണ്ണ് കൊടുക്കുന്നില്ല.

(പെണ്ണുമ്പിള്ളക്കെന്താ വായിൽ നാക്കില്ലെ…. മിണ്ടാട്ടമില്ല… അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റൂല്ലല്ല..)

രാഹുലും അടുത്ത പാത്രം ബിരിണിയുമെടുത്തു പുറകെ വച്ച് പിടിച്ചു . ശോണിമ ഹാളില്‍ ഇരിപ്പുണ്ട്, തല പാത്രത്തിലേക്ക് പൂഴ്തിവച്ചിരിക്കയാണ് .

“ബിരിയാണി എത്രയായി “ ശോണിമയുടെ നേരെയെതിരെയിരുന്നു കൊണ്ടവൻ ചോദിച്ചു.