അമ്മിഞ്ഞ പോരാ.. 2 [വിടൻ]

Posted by

അമ്മിഞ്ഞ പോരാ 2

Amminja Pora Part 2 | Author : Vidan

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

അനിയത്തി കുട്ടി, ചന്ദ്രികയ്ക്ക്      തന്റെ   മുലയിൽ   നോക്കി    അണ്ണൻ              ആഗ്രഹം   അറിയിച്ചത്  ലേശം   അരോചകം ആയി    തോന്നിയത്    സ്വാഭാവികം…

എന്നാൽ   ഏക    മകനോടുള്ള    വാത്സല്യം   ഒട്ടും   ചോരാതെ     പ്രശ്നം   ലഘുകരിക്കാൻ      ആണ്    അമ്മ,  സുനന്ദ     തീരുമാനിച്ചത്..,

” ഓഹ്… അവനെ   കുറ്റം   പറഞ്ഞിട്ടെന്തിനാ…?  നമ്മുടെയൊക്കെ    കണ്ടല്ലേ.. അവൻ    വളർന്നത്? ”

അമ്മയ്ക്ക്   അതല്ലേ   കഴിയൂ…

മനസ്സ്   കൊണ്ട്   അമ്മ   മകന്        വേണ്ടിയാണ്    എന്ന്   അമ്മ   പറയാതെ    പറയുകയായിരുന്നു…

” നേരാടി… ഇത്   പോലെ   ഇന്നാള്                  എനിക്കും  ഉണ്ടായി,  അനുഭവം..  ഒന്നും   മനസ്സിൽ   വച്ചോണ്ട്   അല്ലായിരിക്കും… എന്റെ   മാറിലേക്കും            ഇങ്ങനെ      തുറിച്ചു        നോക്കി… ഞാൻ   ചത്തത്           പോലായി…  ചൂളിപ്പോയി , ഞാൻ… ഒന്നും   അല്ലേലും…  അങ്ങനെ  നോക്കാൻ   കൊള്ളാമോ?   അവന്റെ   ചേച്ചി   ആണെന്ന   വിചാരം   പോലും   ഇല്ലാതെ…. ”

പദ്മിനി   ഇത്   പറയുമ്പോഴും,       സ്വന്തം   മുലകളുടെ    ഷേപ്പും   തുടുപ്പും    ഓർക്കുമ്പോൾ   പോലും  ലേശം   അഹങ്കാരം    ഉള്ളിൽ    പതഞ്ഞു    പൊങ്ങി…

അത് കൊണ്ടെന്താ..?   ഇനിയും        നാണം കെടാനും   സ്വന്തം   ആങ്ങളയുടെ    മുന്നിൽ   ചൂളാനും     വയ്യെന്ന്   ചേട്ടത്തി അനുജത്തിമാർ   തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *