അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം 3 [ഗിരീഷ്]

Posted by

അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം 3

Ammayude Ishttam Part 3 | Author : Girish

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

 

വെറും    ബർമുടയിൽ    അർദ്ധ               നഗ്നനായി    കിടക്കുന്ന   എന്റെ  അരികിൽ     അമ്മ              വന്ന്  കിടന്നപ്പോൾ    ശരിക്കും                  ഞാൻ   അമ്പരന്നു..

എന്റെ   നെഞ്ചിലെ    രോമക്കാട്ടിലൂടെ             ഇഴഞ്ഞു  നീങ്ങിയ          അമ്മയുടെ    വിരൽ   ഒടുവിൽ        കക്ഷത്തിൽ   നങ്കൂരമിട്ടു..

കക്ഷ രോമങ്ങൾ   മോതിരം കണക്ക്    വിരലിൽ   ചുറ്റിയപ്പോൾ   ഇക്കിളിക്കും   അപ്പുറത്തുള്ള    ഒരു  സുഖം   എന്നെ   ആവേശിച്ചു…

ഒന്നുടെ    അമ്മ  എന്നോട്   ഒട്ടി  ചേർന്ന്  കിടന്നു..

അമ്മയുടെ   മദാലസ ശരീരം   ചേർന്ന്   കിടന്നപ്പോൾ     എന്റെ              കാമനകൾ     ഉണർന്നു   തുടങ്ങി എന്നെനിക്ക്       തോന്നി…

അമ്മ   ഇത്   എന്തിനായിട്ടുള്ള  പുറപ്പാട്    ആണെന്ന്   ഞാൻ    ഊഹിച്ചു  തുടങ്ങിയപ്പോൾ    എന്റെ  പണിയായുധം    വല്ലാതെ    കലഹിച്ചു  തുടങ്ങി..

അമ്മ   എന്നെ  കെട്ടിപിടിച്ചു   ചുംബിക്കാൻ   തുടങ്ങി…

ഇത്തവണ   പക്ഷേ  എന്റെ          ചുണ്ടിൽ   ആയത്   എന്നെ   വല്ലാതെ    ത്രസിപ്പിക്കുകയും     അമ്പരപ്പിക്കയും  ചെയ്തു..

” നിനക്ക്   ഈ  മീശയൊക്കെ   ഒന്ന്  വെട്ടി  ഒതുക്കിയാൽ   എന്താടാ…? ”

മീശയിൽ    തടവി    ഗുണ ദോഷം       പോലെ   പറഞ്ഞതിന്      അമ്മ   മറുപടി   ഒന്നും   പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല      എന്നെനിക്ക്  തോന്നി…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *