അയലത്തെ രതിപുഷ്പങ്ങൾ [Karthik vijay]

Posted by

അയലത്തെ രതിപുഷ്പങ്ങൾ

Ayalathe Rathipushpangal | Author : Karthik Vijay


ഈ കഥ നടക്കുന്നത് അത് 2000 – 2006 കാലഘട്ടത്തിലാണ് അന്ന് മൊബൈൽഫോണുകൾ അധികം പ്രചാരത്തിൽ വന്നിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത്. ഈ കഥ നടക്കുന്നത് കുറുക്കൻ മൂല എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ്. നഗരത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം 8 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രമായ ഞാൻ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഡിഗ്രി പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഡിഗ്രി രണ്ടാം വർഷം.. ഞാനും എന്റെ കസിൻ സിസ്റ്റെഴ്സ് പിന്നെ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കസിൻ സിസ്റ്റെഴ്സിന്റെ അമ്മമാർ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളവരുമായുള്ള ചൂടുള്ള നിമിഷങ്ങൾ അവരുമായി പങ്ക് വെച്ച രതി നിമിഷങ്ങൾ ആണ് ഈ കഥ… ഇത്‌ ഒരു 30 ലധികം ഭാഗങ്ങൾ ആയി എഴുതാൻ ഉണ്ടാകും…

ആദ്യമായാണ് എഴുതുന്നത് അതിന്റെ കുറവുകൾ ഉണ്ടാകും എല്ലാവരും വായിച്ചു അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും പറയുക എൻറെ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ആണ് ഈ കഥയിലെ നായികമാരിൽ ഒരാൾ ആയ റൂബി യും താമസിക്കുന്നത് എന്റെ അച്ഛന്റെ ചേട്ടൻ അനിയമാരുടെ മക്കളും അവരുടെ അമ്മമാരും ഒക്കെ ആണ് ഈ കഥയിൽ ഉള്ളത്ഈ കഥയിലെ ഇലെ നായികമാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഉണ്ട് അതിലെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് റൂബി പഠിക്കാൻ കുറച്ചു മോശമായിരുന്നു അതിനാൽ ഞാൻ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ ഡിഗ്രി 1st ഇയർ പഠിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് സമയം 19 ആയിരുന്നു പ്രായം ഏകദേശം ഒരു എന്നെക്കാൾ ഒരു നാലുമാസം ഇളയത് ആയിരുന്നു അവൾ.

സമ പ്രായക്കാർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപ്പത്തിലേ ഞങ്ങൾ കളിക്കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. എപ്പോളും രണ്ട് വീട്ടിലും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല freedom ആയിരുന്നു.. നിറം സിനിമയിലെ എബിയും സോനയും പോലെ.. ആ കൂട്ടുകെട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ആയിരുന്നു.. 18 വയസ്സ് ആയിരുന്നു എങ്കിലും റൂബിക്ക് നല്ല വളർച്ച ആയിരുന്നു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *