ലെവൻ രാജാവിന്റെ ഇതിഹാസങ്ങൾ [ലെവൻ]

Posted by

ലെവൻ രാജാവിന്റെ ഇതിഹാസങ്ങൾ

Levan Rajavinte Ethihasangal | Author : Levan


ഇത് എന്റെ അദ്ത്യത്തെ കഥ ആണ് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെകിൽ ഷെമിക്കുക

ചോരപുരണ്ട വാൾ കൈയിൽ മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുറിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള കല്ല് തറയിലേക്ക് തകരുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ലെവൻ രാജാവ് പിളർന്ന സിംഹാസന മുറിയുടെ വാതിലുകൾ തള്ളി മാറ്റി. ഹാൾ അൻപത് അടി നീണ്ടുകിടക്കുന്നു, മറുവശത്ത് ഒരു ഡെയ്‌സ് വിശാലമായ ഒരു ശിലാ സിംഹാസനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രായമായ ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ കാവൽക്കാരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു, എല്ലാവരും അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ കുലുങ്ങുന്നു.

“പ്യൂൺമാരേ, മാറിനിൽക്കൂ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രാജാവിന്റെ മരണത്തിൽ ചേരാതിരിക്കാൻ,” ലെവൻ ഉറക്കെ സംസാരിച്ചു, പിന്നിലുള്ള തന്റെ പിന്തുണാ സേനയുടെ ചവിട്ടുപടി കേട്ട്, അവന്റെ ഉണർവിൽ ഹാൾ നിറഞ്ഞു.

അവന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ചെവികൊടുത്ത്, മുഴുവൻ കാവൽക്കാരും തങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ ഓരോന്നായി പൊതിഞ്ഞ് സിംഹാസനത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള മതിലുകൾക്ക് നേരെ നിന്നു. ബുദ്ധിമാനായ പ്രാദേശിക രാജാവ് തന്റെ അവസാന കാവൽക്കാരുടെ വഞ്ചനയിൽ പകച്ചു നിന്നു.

“വിഡ്ഢികളേ!” ആ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ലെവന്റെ ചാരന്മാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ, വൃദ്ധൻ മുരടിച്ചു. മിനുക്കിയ കല്ല് തറയിൽ അവന്റെ ചലനത്തിന് സമാന്തരമായി ഒരു കീറിപ്പറിഞ്ഞ ചുവന്ന വര ബാക്കിയാക്കി, അഗ്രത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ഒഴുകാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനായി വാൾ താഴ്ത്തി ലെവൻ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു. “ആ വാൾ വലിച്ചെടുത്ത് എന്നെ സേവിക്കൂ!” മുന്നോട്ട് കുതിച്ചുകയറുകയും അടുത്തുള്ള കാവൽക്കാരന്റെ ഭുജം കീറുകയും ചെയ്ത രാജാവ്, വിജയിയായ ഒരു അധിനിവേശ രാജാവിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്റെ അടുത്തെത്തുന്ന മരണത്തിലേക്ക് ഭയത്തോടെ നോക്കി. ലെവൻ ചിരിച്ചു, രക്തദാഹം അപ്പോഴും അവന്റെ മനസ്സിന്റെ കണ്ണിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു.

“നിങ്ങൾ- നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അവർ-” ഒടുവിൽ വൃദ്ധൻ തന്റെ വിധി പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവസാന ശ്രമവുമായി മുന്നോട്ടുവന്നു, ഒരു രത്നക്കത്രം ഉപയോഗിച്ച് ലെവനെ ആഞ്ഞടിച്ചു.

ലെവന്റെ വാൾ മിന്നിമറഞ്ഞു, അത്രയും ഗുരുതരമായ മുറിവുണ്ടാക്കി, അത് തറയിൽ വീണപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കീറി, അവസാന ശ്വാസം ശ്വാസം വിട്ടു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *