മനുക്കുട്ടന്റെ അനിതാമ്മായി 7 [കോരൻ]

Posted by

മനുക്കുട്ടന്റെ അനിതാമ്മായി 7

Manukkuttante Anithammayi Part 7 | Author : Koran

[ Previous Part ]

 

 

പ്രിയ വായനക്കാരെ… കഥ അൽപം വെെകിയതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ! അടുത്ത ഒന്നാേ രണ്ടാേ പാർട്ടാേട് കൂടി ഈ കഥ അവസാനിക്കും

ഇതുവരെ തന്ന പിന്തുണക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി !

 

NB : ഈ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കൽപികമാണ്!

 

തുടർന്ന് വായിക്കുക ….

 

അനിത രാവിലെ  എഴുന്നേറ്റു , മനു അപ്പോഴും അവളുെടെ മാറത്ത് മുലയും കുടിച്ച് ഉറക്കമാണ് , അത് കണ്ടതും അവൾക്ക് അവനാേട് ഒരു വാൽസല്യം !, അവൾ പതിയെ അവന്റെ തലമുടിയിൽ തലോടി, ഒരു ഉമ്മ കാെടുത്തു !, എന്നിട്ട് അവനെ മാറ്റി കിടത്തി , ബാത്ത്റൂമിൽ പോയി ഫ്രഷ് ആയി കഴുകി വന്നു  അപ്പാേളും മനു നല്ല ഉറക്കത്തിൽ  ആയിരുന്നു , അവനെ ഒന്ന് പുതപ്പിച്ച ശേഷം താഴേക്ക് ചെന്ന അനിതെയെ കണ്ട് ഗീത ചിരിച്ചു !

 

ഹാ കുഞ്ഞ് വന്നാേ?

 

ഇന്നെലെ നല്ല കളി കഴിഞ്ഞ ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലാേ കുഞ്ഞേ ….?

 

ഇത് കേട്ട് അനിത ഒന്ന് നാണിച്ചു !

 

ശരിയാ ചേച്ചി നല്ല കളിയായിരുന്നു.! ഇന്നെലെ ! ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം എങ്കിലും …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *