ഞാനും ചരക്ക് ചേട്ടത്തിയുo 6 [കുട്ടൻ]

Posted by

ഞാനും ചരക്ക് ചെട്ടത്തിയും 6

Njaanum Charakk Chettathiyum Part 6 | Author : Kuttan

Previous Part ]

 

അങ്ങനെ രാവിലെ പെട്ടിയും ആയി ജിനുവും അമ്മുവും മോനും പോയി..ഊട്ടിയിൽ വലിയ ഒരു വീട് തന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്…ഇവിടത്തെ വീട് വാങ്ങാൻ പലരും നോക്കുന്നുണ്ട്…

 

അങ്ങനെ അവർ പോയി…വിനു ആകെ അമ്മു ഇല്ലാതെ നിരാശപെട്ടു…അവനു ഒന്നിനും ഒരു മൂഡ് ഇല്ലാ…

 

അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയി..ഇപ്പൊൾ 1 മാസം ആയി..അമ്മുവിനെ ഒന്ന് വിനുവിനു കാണാൻ കിട്ടിയിട്ട്..

 

അവൻ ചിലപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ഭാഗ്യം ആലോചിക്കും…ഇപ്പൊൾ ചിലപ്പോൾ ചേട്ടൻ അവളെ അടിച്ച് കളിക്കാവും… അന്ന് അങ്ങനെ കളിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പൊൾ അവിടേ എന്താവും…..നടക്കുന്നത്…അവനു ആലോചിക്കാൻ തന്നെ വയ്യ…

 

അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വീട് കൊടുത്തു…ചേട്ടൻ നാളെ വിനുവിനോടും അമ്മയോടും വരാൻ പറഞ്ഞു..കാർ ഇവിടേ ഉണ്ട്..ചേട്ടൻ അന്ന് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വണ്ടിയും ആയി ആണ് പോയത്..

 

ചേട്ടൻ നാളെ ഞങൾ എത്തിയാൽ അവിടന്ന് ഗൾഫ് യില് പോകാൻ ഉറപ്പിച്ചു ..അവിടേ പുതിയ ബിസിനസ് കിട്ടിയപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പ്ലാൻ മാറ്റി…പിന്നെ അമ്മു പറഞ്ഞ പോലെ മടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ടാവും..അവിടേ വേറെ കുറെ കിട്ടുമല്ലോ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *