മിനി ആന്റി 5 [Arun]

Posted by

മിനി ആന്റി 5

Mini Aunty Part 5 | Author : Arun

[ Previous Part ]

 

ഞാൻ : ആന്റി എന്ന ഉറക്കം ആണ്

ആന്റി : എടാ നീ.

ഞാൻ : ആന്റിയെ തോണ്ടി വിളിച്ചിട്ടു പോലും എഴുനേൽക്കുന്നില്ല.

ഞാൻ ആന്റിയുടെ മൊല നോക്കി നില്കുന്നത് ആന്റിക് മനസിലായി.
ആന്റി തുണി വലിച്ചു ഇട്ടു മൊല മറച്ചു..

ഞാൻ ഫ്ലാഷ് ഓഫ്‌ ചെയ്തു.

ഞാൻ : അഹ് ആന്റി വാതിൽ തുറക്കൂ തണുക്കുന്നു.

ആന്റി : അഹ്. നീ എന്തിന്

ഞാൻ : തുറക്കൂ ആന്റി

എനിക്ക് പേടി തോന്നി ആന്റി മനസിലാക്കിയോ പണി ആകുമോ..?
എനിക്ക് ശെരിക്കും പേടി ഉണ്ടാരുന്നു.

ഞാൻ വാതുക്കലേക്കു പോയി ആന്റി വന്നു തുറന്നു. ആന്റി തലയും ചൊറിഞ്ഞു വാതിൽ തുറന്നു. ആന്റിയുടെ രണ്ടു മുലയും പല വലുപത്തിൽ കിടക്കുന്നു..

ആന്റി : നീ വാ…

ഞാൻ : ആന്റി എന്റെ ബാഗ് എടുക്കാമോ

ആന്റി : നീ അകത്തു കേറൂ തണുക്കുo നിനക്ക്

ഞാൻ : ആന്റി ഞാൻ നനഞ്ഞു നികുവാ

ആന്റി : കുഴപ്പമില്ല നീ കേറൂ

ആന്റി എന്റെ ബാഗ് എടുത്ത് തന്നു
ഞാൻ വാതുക്കൽ നിന്നും ഡ്രസ്സ്‌ നോക്കി ആന്റി അടുക്കളയിൽ പോയി എനിക്ക് കഴിക്കാൻ എടുത്തു..

ഞാൻ : ആന്റി നാളെ ഇടാൻ ഉള്ള ഡ്രസ്സ്‌ മാത്രമേ ഉള്ളു വേറെ ഒന്നുമില്ല.

ആന്റി : അത് കുഴപ്പാമില്ല. അങ്കിലിന്റെ മുണ്ട് ഉണ്ട്

ഞാൻ : ആയോ എനിക്ക് മുണ്ട് ഉടുകൻ അറിയില്ല

എനിക്ക് മുണ്ട് ഉടുക്കാൻ അറിയാം. പക്ഷെ എന്തേലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി ആന്റിയെ എന്റെ അണ്ടി കാണിക്കാം എന്നു കരുതിയ പറഞ്ഞെ

ആന്റി ചിരിച്ചു.

ആന്റി : അത് സാരമില്ല രാത്രി അല്ലെ ആരു കാണാൻ ആണ്‌. അല്ല , നീ മുണ്ട് ഉടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാലോ?

ഞാൻ : അഹ് ഉടുക്കാറുണ്ട് എന്നാലും

ആന്റി : അന്നേ ഉടുത്തോ

ഞാൻ : അഹ് ആന്റി മുണ്ട് താ അന്നേ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *