ഏല തോട്ടം [Sojan]

Posted by

ഏല തോട്ടം

Ela Thottam | Author : Sojan

 

ഞാൻ സോജൻ . ഞാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്തി ചേർന്ന കളികളെ പറ്റിയാണ്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിലെ പെരെടുത്ത ഒരു തറവാട്ടിൽ ആണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. മലഞ്ചരക്കു കടയും, പെട്രോൾ പമ്പും, തോട്ടങ്ങളും ഒക്കെയുളള ഒരു well known family. എൻറെ വലിയപ്പൻ മത്തായി ആയിരുന്നു ഈ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിൽ ഒന്നു പോലും നഷ്ടപെടാതെ ചാച്ചൻെ ഒറ്റ മോൻ ആയ എൻറെ അപ്പൻ ജോർജ്  ഇതെല്ലാം നോക്കി നടത്തി ജോർജിൻറെ ഒറ്റ മോൻ ആയ ഞാൻ ചുമമതിരുന്നു സുകിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ രാജാക്കാടും, പിന്നെയൊന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ കമ്പത്തും ആണ്‌.

 

തോട്ടം നോക്കിയിരുന്നത് എൻറെ ചാച്ചൻ ആണ്. രാജാക്കാട് തോട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ ബംഗ്ലാവ് ഞങ്ങൾക്കോണ്ട്.  അങ്ങനെ ഇരിക്കെ 2013 ഇൽ എൻ്റെ ചാച്ചൻ അറ്റാക്ക് വന്നു മരിച്ചു. അത് വരെ നാട്ടിലെ ബിസ്സിനസ്സ് നോക്കിയിരുന്ന അപ്പൻ തോട്ടത്തിലെ കരിയങ്ങളും നോക്കേണ്ടി വന്നു. നാട്ടിലെ ബിസിനസ് നോക്കേണ്ട ചുമതല എൻ്റേത് അയി. ഞങ്ങളുടെ മലഞ്ചരക്ക് കടയിൽ ഒരു ലേഡി സ്റ്റാഫ് മാത്രം ആണ് ഉള്ളത്.  പമ്പിൽ 4 അണുങ്ങളും 2 പെണ്ണുങ്ങളും അവിടെ രാവിലെ തുറക്കാനും വൈകിട്ട് അടക്കാനും മാത്രം തോയാൽ മതി. കടയിൽ ആണ് കുടുതൽ സമയവും വേണ്ടത്.

 

അങ്ങനെ ഒർക്കാപുറത്ത് കാശ് പെരുമാറൻ കിട്ടിയ ഞാൻ പാർട്ടി പൃവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു ധുർത്ത് തുടങ്ങി. ഇത് വീട്ടുകാർക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും കടയിലെ ബിന്ദു ചേച്ചിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കി കാരണം അതുവെര ചേച്ചിക്ക് കിട്ടിയരുന്ന ശമ്പളം കുടാതെ ഞാൻ മാസം 2000 രുപ കൂടുതൽ കൊടുക്കുമിയിരുന്നു കാരണം ചേച്ചി എൻറെ  വണറാണിമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. മറ്റൊരു വാണറാണി തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ടോമി ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ ഐറിൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ ബിന്ദു ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെടുത്താം. 40 വയസ്സ് പ്രായം നല്ല ഉരുണ്ട മുലയും, കുണ്ടിയും, കടയിൽ വരുമ്പോൾ സാരിയാണ് വേഷം ഭർത്താവ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചു, ഒരു മോൾ ഉളളത് മഠത്തിൽ നിന്നു പഠിക്കുന്നു, വീട്ടിൽ ചേച്ചിയെ കുടാതെ അമ്മായി അപ്പനും അമ്മായി അമ്മയും ഉണ്ട്.

 

പണ്ട് ഷക്കീല പടം കണുമ്പോൾ ബിന്ദു ചേച്ചിയെ ഒരു ലുങ്കിയും ബ്ളവുസും ഉടുത്ത് കിട്ടിയീരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു കാരണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *