ചെറിയമ്മയുടെ വിഷുക്കണിയും വിഷുക്കൈനീട്ടവും 1 [Kambi Mahan]

Posted by

Cheriyammayude Vishukkaniyum Vishukaineettavum Part 1 | Author : Kambi Mahan

**********************************

കാത്തിരിക്കുക

2021-ഏപ്രിൽ -14 നു വിഷുവിനു

വെടിക്കെട്ടിന്റെ പൊടിപൂരം

നമുക്ക് വേണ്ടി കമ്പി മഹാനിലൂടെ

നമ്മുടെ സ്വന്തം  kambimaman സൈറ്റിൽ

” ചെറിയമ്മയുടെ  വിഷുക്കണിയും വിഷുകൈനീട്ടവും- 02 “

**********************************

ഹാലോ ചെറിയാമ്മേ……………

എന്താടാ…………..

സുഖല്ലേ…………..

ആ…………..

ഡാ നീ എന്ന വരിക…………..

ഞാൻ വിഷുവിനു വരും ചെറിയാമ്മേ …………..

ആ…………..

ഞാൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് കൊണ്ട് വരണം ചെറിയമ്മക്ക്…………..

ഒന്നും വേണ്ട നീ ഒന്ന് വേഗം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി എനിക്ക്…………..

അയ്യട…………..

എന്താ…………..

ഒന്നൂല്ല…………..

നിന്നെ ഒന്ന് മുഴുവനും ആയിട്ട് കാണാൻ…………..

എനിക്കും അതെ ചെറിയമ്മയെ കാണാൻ കൊതി ആണ്…………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *