പൂവും കായും 4 [ആനന്ദി]

Posted by

പൂവും കായും 4

Poovum Kaayum Part 4 | Author : Anandhi

[ Previous Part ]

 

വിഷ്ണുവും           രതിയും      പരസ്പരം         െതറി          പറഞ്ഞപ്പോൾ           ഏറെ        സന്തോഷം         തോന്നിയത്          ജയയ്ക്ക്         തന്നെ        ആയിരുന്നു

” എടാ….. എനിക്ക്         നിന്റെ          തെറി            ശരിക്കും         അങ്ങ്         ഇഷ്ടമായെടാ……” കരിമ്പൂറി !”

ചിരിച്ചു          കൊണ്ട്            ജയ       പറഞ്ഞു

” നീയെന്താ          കോപ്പേ…… കരിമ്പൂറി           എന്ന്        വിളിച്ചത്….? പൂറ്         കാണാെതെ….?”

” സാധാരണ          ” പൂറി”   എന്ന്          വിളിക്കുമല്ലോ….. പെണ്ണുങ്ങളെ…. കൂട്ടത്തിൽ          ഒരു          ഗമയ്ക്ക്        ഇരിക്കട്ടെ         എന്ന്         കരുതി…    എന്താ       ഇഷ്ടായില്ലേ……. പൂറിക്ക്……..?”

” ഇഷ്ടമായെടാ         മയിരേ….. ഒത്തിരി         ഇഷ്ടമായി…… ആട്ടെ…. നീ           കണ്ടത്        കരിമ്പൂർ         ആയിരുന്നോ…..?”

” അതെങ്ങനാ…… മൊത്തം           മയിര്          അല്ലായിരുന്നോ        പൂ……. നിറയെ….. ഒന്ന്         െവട്ടി         ഒതുക്കിയ         പോലും         ഇല്ലാ……… പൂറി……!”

” ഭേഷ്…….. നീ         ഫസ്റ്റായി       പാസ്സായി…. നിനക്ക്           നന്നായി      െതറി         പറയാൻ         കഴിയുന്നു……!”

ജയയ്ക്ക്            സ്ന്തോഷം…..

കൈകൾ           പിന്നിലാക്കി         ഭിത്തിയിൽ            ചാരി         നിൽക്കുന്ന           ജയയെ           വിഷ്ണു           ആ പാദ        ചൂഡം        ഉഴിഞ്ഞു

” ചെമ്മീനിലെ          ഷീലെയെ      പോലെ…..!”

വിഷണു           മനസ്സിൽ          ഉരുവിട്ടു

മയ്യെഴുതിയ         മിഴികൾ……

തുടുത്ത          ചോര       ചുണ്ടുകൾ…….

മേൽ         മുണ്ടിന്റെ           അഭാവത്തിൽ             െകാഴുത്തുരുണ്ട         മുലകൾ     ബ്ലൗസിനെ            ഭേദിച്ച്         ശ്വാസഗതിക്ക്           അനുസരിച്ച്         ഉയർന്ന്          താഴുന്നു…..

രണ്ടിഞ്ചെങ്കിലും         കാണും       െകാതി പ്പിക്കുന്ന          മുലച്ചാൽ……..

പരന്ന          അടിവയറിന്         മധ്യത്തിൽ         മനോഹരമായ          പൂക്കിൾ……..

അതിൽ          നിന്നും         ഒത്തിരി            താഴത്തിയല്ലാതെ     ഉടുത്ത           കള്ളിമുണ്ട്        കാൽ മുട്ടിന്          ഏറെ        താഴെയല്ലാതെ      എത്തി       നിൽക്കുന്നു…….

െവളത്ത്            കൊഴുത്ത         കണങ്കാലുകളിൽ         രോമത്തിന്റെ       അംശം         തീരെയില്ല……..

ചന്തിയുടെ             മുഴുപ്പ്        കാരണം           തള്ളിയാണ്         നില്പ്……

നോക്കുന്തോറും        വിഷ്ണുവിന്റെ          കുട്ടൻ         വിരിഞ്ഞ്           നിൽക്കുന്നത്           വിഷണുവിനെ         പോലെ        തന്നെ            കള്ളക്കണ്ണാലെ               ജയയും        അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *