കൂത്തിച്ചികൾ [അഞ്ജലി]

Posted by

കൂത്തിച്ചികൾ

KOOTHICHIKAL | AUTHOR : ANJALI

 

പാലാരിവട്ടത്തെ       വർക്കിംഗ്       വിമൻസ്       ഹോസ്റ്റൽ

ഇരുന്നൂറോളമുണ്ട്          അവിടത്ത        അന്തേവാസികൾ

മിക്കവരും      സ്ഥലം      മാറ്റം       അനുസരിച്ച്        വന്നും      പോയും   
 ഇരിക്കുന്നവർ

എന്നാൽ         പത്താം      നമ്പർ       മുറിയിലെ        താമസക്കാർക്ക്     
മാത്രം     മാറ്റമില്ല

കാരണം        രണ്ട്       പേരും    അർദ്ധ  സർക്കാർ     സ്ഥാപനത്തിൽ   
 ജീവനക്കാരാണ്

രണ്ട്      പേർക്കും   സ്ഥലം   മാറ്റമില്ല

മായയും      കാർത്തികയുമാണ്       ആ     രണ്ട്     പേർ

ഏതാണ്ട്          സമപ്രായക്കാരാണ്         ഇരുവരും

മുപ്പത്തഞ്ചിന്        അടുത്ത്     എവിടെയോ        ആണ്       പ്രായം

ഉരുണ്ട്      മുഴുത്ത     മുലകളും     കനത്ത      ചന്തി കളും     ത്രഡ്      ചെയ്ത 
  പുരികവും      വാലിട്ടെഴുതിയ      മിഴികളും…. കണ്ടാൽ         ഇരട്ടകൾ     
 ആണെന്നേ      തോന്നൂ

എന്നാൽ       മുലകളുട      കാര്യത്തിൽ       യോജിപ്പുണ്ട്      എങ്കിലും       
ചന്തി കളുട        ഇളകി     ആട്ടത്തിൽ        മായയാ    കേ മി

ആരെയും         കൊതിപ്പിക്കുന്ന       നിതംബ    ഭംഗി     മായക്ക്     സ്വന്തം

സാമാന്യം    നല്ല     നിറവും    കേശ ഭംഗിയും      ഉണ്ട്

മാസത്തിൽ      ഒരിക്കൽ     നാട്ടിൽ      പോയാലായി

സ്ത്രി പുരുഷ     സമാനമായ    ഒരു      ആകർഷണം     ഇരുവർക്കും    ഇടയിലുണ്ട്

ഇരുവരും        ഒരുമിച്ച്      നടന്നു        പോയാൽ       കഴെപ്പെടുത്തു     
നടക്കുന്ന      പങ്ക്    പയ്യന്മാർക്ക്         അന്നത്തേക്ക്       ഉള്ള    വകയായി

ഗു രു വായുർ     കേശവന്റെ       തല   എടുപ്പോടെ       മുല     തള്ളിച്ച്   
 കുണ്ടി     കുലുക്കിയുള്ള     നടപ്പ്    കാണാൻ       പുരുഷാരം     നിരന്ന്   
 നിൽക്കുന്നത്        പതിവ്      കാഴ്ച യാണ്

തന്റേടികൾ           എന്ന പേര്     അവർക്ക്     ചാർത്തി     കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്

സ്ഥിരം       അന്തേവാസികൾ      ആയത്     കാരണം     ഒരു      പ്രത്യേക     സ്ഥാനം   
   അവർക്ക്      കല്പിച്ച്       നല്കിയിട്ടണ്ട്,   എല്ലാരും

**********

ഒരു     ശനിയാഴ്ച      രാതി

അന്നേ     ദിവസം        ശനിയാഴ്ച     രാത്രിയിൽ       പതിവുള്ള      90  വീശി     
  അവർ      താമസിച്ചാണ്   കിടന്നത്

സാധാരണ        രണ്ട്      കട്ടിലിൽ     കിടന്നാലും      ഉറക്കം       ഉണരുന്നത്   
 ഒരു    കട്ടിലിൽ      നിന്നാണ്

പതിവിന്     വിപരീതമായി      അന്ന്       രണ്ടാളും      ” ലവന്റെ”    അടിമയായി     
തളർന്ന്      ഉറങ്ങിപ്പോയി

അർദ്ധ     രാത്രി    കഴിഞ്ഞ    നേരം

Bed    ലാമ്പ്    പ്രകാശിച്ചു

െബഡ്      ലാമ്പിന്റെ     അരണ്ട      െ വ ട്ടത്തിൽ        മായ     കട്ടിലിൽ     
കുത്തി    ഇരിക്കുന്നത്     കണ്ടു

“എന്താടീ…….”

കാർത്തിക      ചോദിച്ചു

” വല്ലാത്ത       കഴപ്പ്      പെണ്ണേ….”

“എന്താ…..നീ   വിരലിട്ടില്ലേ ടീ……”

” ഓ….. അതല്ല    മയിരേ….   ഏണി നാ    കഴപ്പ്…..”

കലിച്ച്     തുള്ളി       മായ   പറഞ്ഞു

കാർത്തിക      എഴുന്നേറ്റ്        മായയുടെ       കട്ടിലിൽ       െച ന്നു

മായ      മുക്കുകയും     മൂളുകയും     ചെ യ്യുന്നുണ്ട്

കാർത്തി ക        മായ യെ      ചേർത്ത്        പിടിച്ചു

“എവിടാടി     നോവ്….?”

മായ      നിതംബ       വിടവിനടുത്ത്         കാർത്തികയുടെ     കൈ        എത്തിച്ചു

പുരുഷ വർഗ്ഗത്തെ യാകെ         െകാതി പ്പിക്കുന്ന        തടിച്ച       നിതംബത്തിൽ   
    കാർത്തികയുടെ    കൈ     ഉടക്കി     നിന്നു

” എന്ത്        മിനുപ്പും        തുടുപ്പു മാ …… പൂറി ടെ     ചന്തിക്ക്?   
 കടിച്ചെടുക്കാൻ     തോന്നും…. !”

പെണ്ണായ      കാർത്തിക ക്ക്      പോലും       കൊതി      തോന്നി

തടവുമ്പോൾ        മായയേക്കാൾ       സുഖം       അനുഭവിച്ചത്        കാർത്തിക
യായിരുന്നു

” മോൾ     എന്റെ      മടിയിൽ        കമിഴ്ന്നു     കിടന്നാട്ടെ…”

വാത്സല്യത്തോടെ        കാർത്തിക    പറഞ്ഞു

മായ     അനുസരിച്ച്           കമിഴ്ന്ന്      കിടന്നു

ആ കസ്മികമാവാം..മായയുടെ    മുഖം        പൂഴ്ത്തിയത്         കൃത്യമായി       
 കാർത്തി കയുടെ     പൂർതടത്തിലായിരുന്നു

മായയുെ ടെ         നൈറ്റി       അരയ്ക്ക്        മേൽ       തെറുത്ത്      വച്ച     
 നിലയിലായിരുന്നു

കാർത്തികയുടെ          കരലാളനം      ഏറ്റത്      മായയ്ക്ക്       സുഖകരമായ       
 ഒരു       അനുഭൂതി     പ്രദാനം      ചെയ്തു

മായയുടെ         നിതംബ ക്കുന്നുകളിൽ          കാർത്തികയുടെ      വിരലുകൾ     
ഒഴുകി       നടന്നു

അറിഞ്ഞോ       അറിയാതയോ       വിരലുകൾ          തെന്നി      മാറി

കനത്ത       നിതംബത്തിൽ      ,    നിതംബ     പാളിയിൽ         വിരലുകൾ   
 ചെന്നപ്പോൾ          മായ        അര   കൊണ്ട്        വെട്ടി വി.റച്ചു

വിരലുകൾ       മായയുട      കൂതി    തുളയുടെ        പരിസരത്ത്     ഇളകിയാടി

കൂതി      തുളയുടെ      ചുറ്റിലും  കുറ്റി     മുടി      ഉണ്ടായിരുന്നു

തുളയിൽ        പതുക്കെ       ഒരു     വിരൽ         അമർന്നപ്പോൾ        മായ     
പുളഞ്ഞു

കൂതിയിൽ        നിന്നും      തെന്നി    മാറി       കുറ്റി മുടികൾക്ക്       എതിർ   
ദിശയിൽ       സഞ്ചരിച്ച്     പൂർ  താവളത്തിൽ       എത്തിയപ്പോൾ      നിതംബം     
 അസാധാരണമായി        ഇളകിത്തെറിച്ചു

പൂർ      പൊയ കയിൽ      കാർത്തി കയുടെ      വിരലുകൾ       ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ     
കൊതിയോടെ      മായ      കാത്തിരുന്ന    പോലെ….

പൂർ   ചുണ്ടിൽ    അലഞ്ഞ്      തിരിഞ്ഞ   ശേഷം      ചൂണ്ട്    വിരൽ      തേൻ     
നുകരാൻ        തടാകത്തിൽ      ഇറങ്ങി

അതിന്റെ         പ്രതിഫലനം      എന്നോണം        കാർത്തികയുടെ     പൊങ്ങി നിന്ന     
  പൂർ   തടത്തിൽ    മൃദുവായി        മായ      കടിച്ചു

കാർത്തിക       കിടന്ന്     കൂവി     വിളിച്ചു

“എടി    കോപ്പേ… ബർഗർ       അല്ല ത്…. പൂറാ.. ”

പതുക്കെ     മായ     കാർത്തികയുടെ      നൈറ്റി         അരയ്ക്ക്         മേൽ       
  ഉയർത്തി

ഭാഗ്യത്തിന്      കാർത്തികയക്ക്     അടി       ഉടുപ്പ്     ഇല്ലായിരുന്നു

” വോ… ഇതിലും      മയിരാ….?”

“പിന്നെ… അവൾ    വന്നിട്ട്    മാസം    ഒന്നായില്ലേ.. അത്രയും     വളർച്ച   
കാണല്ലേ?”

” ചൊറിയാൻ     തുടങ്ങി…”

“ശരിയാ…. പൂറിയെ     ഇനി   എന്നാണോ      കെട്ടിയെടുക്കുന്നത്     വടിക്കാൻ?    ജഢ 
   പോലാവും”

മാസത്തിൽ      ഒരിക്കൽ      അന്തേവാസികളുട     കക്ഷവും       പൂറും     വടിക്കാൻ   
   എത്താറുള്ള      പാണ്ടി പെണ്ണിനെ   കാണാഞ്ഞ      കലിയാ     രണ്ട്     പേർക്കും

കാർത്തി ക      മായയുടെ     പൂറ്റിൽ    വിരലിറക്കുമ്പോൾ         കളിയായി       
കാർത്തിക    ചോദിച്ചു

” നിന്റെ       ” കഴപ്പ്”    മാറിയോ           പൂറി?”

“പോ  കൂത്തിച്ചി…!”

” ഓ…  എന്തായിരുന്നു… ഏണിന്    കഴപ്പ്….. മലപ്പുറം     കത്തി… ”

” എ ടി…നിന്റെ     പൂറിന്ന്    കടിച്ചെടുക്കും…. !”

പൂറ്റിലെ    മുടി    വകഞ്ഞ്     മാറ്റി   മായ       പൂർ ചൂളയിലേക്ക്     നാവ്   
കൂർപ്പിച്ചു

” നീ    എന്നും                                  െ ചയ്യുബോലല്ല…..  ഇന്ന്   
 പ്രത്യേക     സുഖം”

കാർത്തിക    പറഞ്ഞു

“എങ്കിൽ      നന്നായി   പൊളത്തി     നക്കാം”

മായ    ചിണുങ്ങി

മായയുടെ     പൂറ്റിൽ    വിരൽ    ഇറക്കി

” എല്ലാ    വിരലും     ഇറക്ക്     മയിരേ…..”

” എന്താടി… വേമ്പനാട്     കായലാ………..?”

“കായലല്ല…… കടലിടുക്ക്….!  ഒന്നിട്ട്     ഇളക്ക്…. പൂറി…..!”

കാർത്തികയുടെ     പൂർ        മായ    പൊളത്തി       നക്കാൻ       തുടങ്ങി

കാർ ത്തിക യുടെ     ചുണ്ടിൽ      ശീൽക്കാര     ശബ്ദം

മായ യുടെ    മുഖം      കാർത്തിക     പൂറ്റിൽ      വച്ചു രച്ചു

ഇരുവരും      ചുറ്റി പിണഞ്ഞു   കെട്ടി  മറിഞ്ഞു

മുലകൾ      കശക്കി   ഉടച്ചു

” മോളേ… കഴപ്പി പ്പൂറി…. നിന്നെ   എനിക്ക്    വേണം!”

മായ   കിടന്ന്   കാറി

“ഈ     െകാച്ചു    പൂറിയെ    എനിക്കും..!”

കാർത്തിക    കൊഞ്ചി

ബാക്കി   പിന്നാലെ

 

 

Leave a Reply