കെട്ടിയോൾ മാലാഖയല്ല 2 [പ്രഭ]

Posted by

കെട്ടിയോൾ മാലാഖയല്ല 2

Kettiyol Malakhayalla Part 2 | Author : Prabha

[Previous Part]

അന്ന്      ജൂലിക്ക്    ഉറക്കം   ഇല്ലായിരുന്നു

മധുരമുള്ള    ചിന്തകൾ     തലയിൽ    നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ   ആർക്കാ   . ഉറങ്ങാൻ   കഴിയുക

നേരം   പുലർന്നു

പൂറ്റിൽ     ഇറക്കി   വച്ച  വിരലുകൾ പുറത്ത്   എട് കാൻ     കഴിയുന്നില്ല,   ജ്ര ലിക്ക്

വിരൽ  പൂറ്റിൽ   താത്തി  തുട   ഇറുക്കി   വീണ്ടും  കിടന്നു  , ജൂലി

മുലകളിൽ    അമർത്തി   മുല ഞട്ടുകൾ    െ ഞരിച്ച്    കിടന്നിട്ടു   കടി    അട ങ്ങുന്നില്ല

പൂറ്റിൽ  അമർത്തി    പിടിച്ച്    ജൂലി  നേരെ      അറ്റാച്ച് ട്    ബാത്ത്  റൂമിൽ   കയറി

നൈറ്റി   ഉയർത്തി   പിടിച്ച്     ഭിത്തിയിൽ   . ചാരി    ഒരു    കാൽ   ഉയരത്തി  ഭിത്തിയിൽ    ഉറപ്പിച്ച്    നിന്നു

പൂർ  തുളയുടെ    ചുണ്ടുകൾ   അകന്നു

അസഹ്യമായ   വികാരത്തള്ളിച്ചയിൽ   ജുലി    വിരലുകൾ     ഒന്ന്     ഒഴികെ   ഒന്നിന്  പിറക   ഒന്നായി   പൂറ്റിലാഴത്തി

തിലക് രാജിന്റെ      കുട്ടന  സങ്കല്പിച്ച്   വിരലുകൾ   കയറി  ഇറങ്ങി

ഒട്ടു വിൽ   ജുലിക്ക്   ഉറവ   പൊട്ടി

ഒപ്പം  ശക്തിയിൽ     മൂത്രം   ചീറ്റി

ജുലിയുടെ   കടി   അസാരം     ആടങ്ങി

നനുത്ത   രോമങ്ങൾ     ഉള്ള    മിനുത്ത     തുടകളിലൂട    ഒലിച്ചിറങ്ങി

” ജുലി..  നീ   എന്ന  എട്ക്കുവാ?”

അമ്മച്ചി   കയറ്  പൊട്ടിക്കുന്നു

” ദാ  വരുന്ന മ്മച്ചി..”

പുറും   തുടകളു  കഴുകി      ജുലി  കിച്ചണിലേക്ക്

മനസ്സ്    ഉറയക്കുന്നില്ല      ജലിക്ക്

ചായയിൽ     പഞ്ചസാരയ്ക്ക്   പകരം  ഉപ്പിട്ടു.

“രാവില   തന്ന   നിനക്കിത്    എന്ത്  പറ്റി   ജൂലി.?”

അമ്മച്ചി  ചോദിച്ചു

എന്തങ്കിലും    കാട്ടി കൂട്ടി    തിലകിനെ      കാണാൻ       ട റസിൽ      എത്താനുള്ള       തത്രപ്പാടിലാണ്         ജൂലി

മണലാരണ്യത്തിൽ      വിയർപ്പ്    ഒഴക്കുന്ന        ഭർത്താവ്       ഇപ്പോൾ   മനസ്സിൻറ   കോണിൽ       പോലും    ഇല്ല

പണി      ഒതുക്കി   ജ്ര ലി       ടറ സിൽ    പോകാൻ     ചമ്മലായിരുന്നു

തലേന്ന്      രാത്രി     അതു     പോല   സന്ദേശങ്ങൾ     അന്യോന്യം  . അയച്ച   ശേഷം    മുഖത്ത്      നോക്കാൻ      നാണമാ      ജൂലിക്ക്

ടറ സിൽ     ചെല്ലുമ്പോൾ       കാത്ത്    നിന്ന്     വലഞ്ഞ     പോലെ       അവിട      തിലക്       ഉണ്ടായിരുന്നു

” എന്താ      താ മസിച്ചേ…..?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *