അവളുടെ ഒളിച്ചോട്ടം [Sherin]

Posted by

അവളുടെ ഒളിച്ചോട്ടം

Avalude Olichottam | Author : Sherin

 

ആദ്യമായാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് അതിൻറെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക 

ഭാഗങ്ങളായാണ്  ഈ കഥ എഴുതുന്നത്

 

പോരായ്മകൾ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നികത്തുന്നതാണ്

 

എൻറെ സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞ കഥ എൻറെ ഭാവനയിൽ എഴുതുന്നത്.

 

നമ്മുടെ കഥയിലെ നായികയെ നമുക്ക് കാവ്യ എന്ന് വിളിക്കാം

 

കാവ്യയുടെ ജീവിതം മാറിമറിയുന്നത്

 

അവൾക്ക് 18 വയസ്സ് തികയുന്നതോടുകൂടിയാണ്

 

18 വയസ്സ് തികയുന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അവൾ കാമുകനുമായി ഒളിച്ചോടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു

 

വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു

 

ആരുമായാണ് പ്രണയത്തിൽ എന്നല്ലേ

പറയാം

 

കാവ്യാ കാണാൻ വളരെ സുന്ദരിയായിരുന്നു

നല്ല ഉടയാത്ത വലിയ മുലകൾ

പിന്നിലേക്കുന്തിയനല്ല കുണ്ടി

മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആറ്റം പീസ് തന്നെ

 

കൂടെ പഠിക്കുന്ന പല ആണ്പിള്ളേരും അവളെ വളക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും നടന്നില്ല

 

പക്ഷേ അവൾ വളഞ്ഞത് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫിസിക്സ് സാർ

 

അങ്ങനെ രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രണയം കഴിഞ്ഞ് അവൾക്ക് 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞതിനെ പിറ്റേദിവസം

 

അവൾ അവനുമായി ഒളിച്ചോടുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *