ഒരു അടിമയുടെ ഡയറികുറിപ്പുകൾ [Arsàn]

Posted by

ഒരു അടിമയുടെ ഡയറികുറിപ്പുകൾ

Oru adimayude diary kurippukal | Author : Arsan

 

ഹായ് , ആദ്യ ശ്രമമാന് തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ച സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച കൊന്ട് തുടങ്ങുന്നു.
ഫെറ്റിഷ് , ഇന്സ്സെസ്റ് എന്ന്ിവ
അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ആന് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം തുടരുക , അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ലൂടെ പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും അറിയിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു :)ഞാൻ റമീസ് , പഠിക്കാൻ വലിയ മോശമല്ലാത്ത ഞാൻ നല്ല മാർക്ക് കളോടെ പഠനം കഴിഞ്ു. അത്യാവശ്യം നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്ക് തുന്ട് കാണലും കൈ പണിയുമൊക്ക് ആയിട്ട് കഴിഞ് പോകുന്ന കാലം. കുറെ കാലത്തെ തിരച്ചിലിനും തെന്ടലിനും ശേഷം തുടർ പഠനത്തിനായി നല്ല ഒരു കോഴ്സ് കന്ട് പിടിച്ചു. എവിടെ പോയത് കോഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നായി അടുത്ത കൺഫ്യൂഷൻ. നാട്ടിൽ ഫ്രന്ട്സന്റെ കൂടെ പേടിക്കണം എന്നായിരുന്നു എന്‍റെ ആഗ്രഹം
പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അതിനെതിരെ വിസമ്മതങ്ങൾ ഉയർന്നു.

അങ്ങനെയിരിക്ക്യാന് കോയമ്പത്തൂർ ൽ നിന്ന് മാമനും മാമിയും നാട്ടിലേക്ക് വന്നത്.
(എന്‍റെ ഉമ്മയുടെ ജേഷ്ഠനും വൈഫ് ഉം ) അവർ 1 ആഴ്ചത്തേക്ക് വീട്ടുകാരെയൊക്ക് കാണാൻ വേന്ടി വന്നതായിരുന്നു.

നാട്ടുവിശേഷങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മാമൻ എന്താ തുടർ പഠന പ്ലാനുകളെ കുറച് തിരക്കി. ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത്ിട്ടുന്ടെന്നും എവിടെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞഞപ്പോൾ തന്നെ മാമൻ അവരുടെ ഫ്രന്ട് നെ വിളിച് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി.

കോയമ്പത്തൂർ ൽ അവർ നിൽക്കുന്ന ടൌൺ ന്റ അടുത്ത തന്നെ നല്ല ഒരു ഇന്സ്ടിട്യൂഷൻ ഉന്ടെന്നും എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പഠിക്കാം എന്ന് മാമൻ ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞഞതും
ഉപ്പാക് നൂർ വട്ടം സമ്മതം. ഞാനാണെങ്കിൽ ആക് പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ആയി.

മാമൻ അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് കൊന്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ പുറത്തേക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോ മാമി ക് ഒരു കൂട്ടും ആവുമെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞഞപ്പോ വീട്ടുകാർക് എല്ലാവര്ക്കും അതിനോട് യോജിപ്പായി.

അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടു. ഞാൻ മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടുന്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പഠിക്കേന്ടി വരുമെന്ന്. ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങാറായെന്നും പറഞ്ഞ , അവരുടെ കൂടെ തിരിച് ചെല്ലണം എന്നും പറഞ്ഞു. മനസില്ല മനസ്സോടെ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഓക്കേ പറഞ്ഞു.

അങ്ങനെ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ കോയമ്പത്തൂർ ലെക് പോയി.കോയമ്പത്തൂർ ൽ എത്തിയ ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് എന്താ ഇന്സ്ടിട്യൂഷൻ ലെക് ആന്. ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് , കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച് , വീട്ടിലേക് പോയി. ടൌൺ ഇൽ നിന്ന് ഒരു 5-6 കെഎം അപ്പുറത് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ഇരു നില വീട് ആന് അവരുടേത്. മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ഒരു റൂം എനിക്ക് വേന്ടി ഒരുക്കി തന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *