ഒരു മഴക്കാല പ്രണയം [Loffe Tiyan]

Posted by

ഒരു മഴക്കാല പ്രണയം

Oru Mazhakkala Pranayam | Loffe Tiyan

 

ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ മ്മഴയും പ്രണയുവും തമ്മിൽ വല്ലാത്ത ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടന്..
ഇന്ന് ഈ മഴ കാണുമ്പോൾ പെട്ടണ് എനിക്ക് ഓർമ വന്നത് അവളെ ആണ്..നന്ദു…. കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ആണെങ്കിലും എന്റെ എല്ലാം ആയിരുന്ന നന്ദു…അതിനു മുൻപേ….പല കഥകളും വയികുമ്പോൾ ഇത് എന്റെ കഥ ആനെളുള ആമുഖം കാണാറുണ്ട്..അതിൽ എത്ര മാത്രം സത്യം ഉണ്ടെന് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട്…പക്ഷേ ഇതിൽ വായികുനതെ ലം ഞാൻ ആയി താനേ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താണ്…
അധ്യം ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്….

പ്രൊഫെഷണൽ കോഴ്സ് എക്സാം അതിന്റെ വരവ് അറിയിച്ച അതെ നാളുകൾ തനെ ആയിരുന്നു. ജീവിത മുഴുവൻ കാണും എന്ന് വിചാരിച്ച പെണ്ൺ പോകുന്നത് ..നികി..( യഥാർത്ഥ പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല..)….തുടക്തിൽ കളി ആയും. ഒടുക്കത്തെ അഡിക്ഷൻ ആയി ആവസന നാളുകൾ മാറുകയും ചെയ്ത ഒരു പ്രണയം.. അതിന്റെ സങ്കടം …അതിൽ നിന്ന് വാശി….വാശിയിൽ നിന്ന് പ്രതികാരം…പലതും ആലോചിച്ചു…പലതും ചെയ്യാൻ നോക്കി…ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല…പിന്നെ ആലോചിച്ചു…ഞാനും അത്രക് നീട്ട് അലാ. ആത്യം പ്രോപോസ ചെയ്ത പെൺകുട്ടിയെ തെച്ചിട്ട് ആയിരുനൂ ഞാൻ സൗന്ദര്യം നോക്കി നീകിയുടെ പുറകെ പോയത്.. അവളും ഞാനും പെർഫെക്റ്റ് പെയർ ആയിരുന്നു….എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും…എലാ രീതിയിൽ ഇലും എലാ പരുതി വിട്ടും ഞഗ്ഗൽ ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണടായിരുന്നു…. എന്ന്നിറ്റും അവൾ ഒരു ദിവസം പെട്ടണ് പോയത് എനിക്ക് എപൊഴും ഒരു അൽഭുതം ആണ്…

പലതും ആലോചിച്ചു പുതിയ ഒരു തുടക്തിനു ആയി പല രീതിലു മാറാൻ തുടങ്ങിയ സമയം…പുതിയ സെമസ്റ്റർ തുടങ്ങി.. ഇന്റെരണൽ തുടങ്ങുന്ന സമയം..പണ്ടെ അതിനോട് താൽപര്യം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ചനക് ആയ റഫിനെ കൊണ്ട് കാന്റെനിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്റ്റുഡന്റ് കോണേരിൽ ഇരിക്കുക ആയിരുന്നു…ചങ്ക്‌ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇല് നിനും ട്രാൻസ്ഫർ മേടിച്ചു വന്നാ പ്ലേബോയ് ആയിരുന്നൂ….അതുകൊണ്ട് അവന് ഭായങ്കര ലേഡീസ് ഫാൻസ് ആണ്…ഞാൻ അനെകെങ്കി ഇതുങ്ങളെ എല്ലാം അത്യം ആയിട്ട് ആണ് കാണുന്നത്….എല്ലാം നല്ല ഉഗ്രൻ ചരകുകൾ….തട്ടം ഈട്ട് മുടിയ ഒരു രഹ്ന….അവളുടെ മുഖത്തെ ആണ് ഞാൻ നോക്കിയത് എങ്കിലും…നോട്ടം ചെന്നുത് അവളുടെ ചക്ക മുലയിലേക്ക് ആയിരുന്നു…പിന്നേം പലരേം അവൻ പരിചയപെടുത്തി…അവസാനം വന്നൂ നിനത്ത് അവളിൽ ആയിരുന്നൂ….നന്ദൂ….എന്റെ മാത്രം ആയി മാറിയ നന്ദു…..

എന്റെ പ്രണയങ്ങൾ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളലായാണ്.. ആദ്യം നിക്കി
നികി
നികിയേ ഞാൻ ആദ്യം അയി കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും എറണാകുളത്ത് ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടൈമിൽ അണ്.. ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് വള്ളി കേസ് മാത്രം പിടിച്ച് തരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എം കിട്ടി. അഭിരാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *