ഹാവൂ, കണ്ടാൽ കൊതി തോന്നും [Vipi]

Posted by

ഹാവൂ കണ്ടാൽ കൊതി തോന്നും

Havu Kandal Kothi Thonnum | Author : Vipi

 

നഗരത്തിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ദീപാ സ്റ്റുഡിയോ…

പിന്നെയും പത്തിരുപത്തേഴ് സ്റ്റുഡിയോകൾ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിലും… ദീപാ   അതിൽ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു…. സ്റ്റുഡിയോ സംബന്ധമായ ജോലികൾ 40ശതമാനവും   നിറവേറ്റുന്നത്   ദീപാ    ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തെല്ലും പതിരില്ല…

സ്റ്റുഡിയോ ഉടമസ്ഥൻ, കോമളൻ… പേര് പോലെ തന്നെ കോമളനും സുഭഗനും ആണ്… ഹിന്ദി സിനിമാ താരങ്ങൾ സുല്ലിടുന്ന  ആ ശരീര ഭംഗി   പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല… ചെറുപ്പകാരികൾ കോമളനെ ഇമ വെട്ടാതെ നോക്കി നിന്ന് വെള്ളമിറക്കും… ഒരിക്കൽ എങ്കിലും ആ ദേഹത്തിന്റെ ചൂടേൽക്കാൻ   കൊതിക്കാത്ത   ഒരൊറ്റ തരുണി പോലും   ആ നാട്ടിൽ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം…. കൂടെ കിടക്കാൻ സംഗതി ആവാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ വിരലിട്ട് നിർവൃതി അടയുന്നത്    സർവ സാധാരണമാണ്..

താൻ അറിയാതെ തന്റെ പേരില് തരുണീമണികൾ രഹസ്യമായി സുഖിക്കുന്നത് അറിയാത്ത ആളൊന്നുമല്ല, കോമളൻ.    പെണ്ണുങ്ങൾ നിര നിരയായി പൂറ്റിൽ വിരലിട്ട് സുഖിക്കാൻ    നിമിത്തമായതിൽ അനല്പമായ സന്തോഷമുണ്ട്, കോമളന്… ഒരു പാവം നിശബ്ദ കാമുകന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് താഴാൻ ഒന്നും കോമളന് കഴിയില്ല… കോമള രൂപം മാത്രമല്ല, കോമളന്… പെണ്ണുങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ   അവരെ സുഖിപ്പിച്ചു സ്വർഗ തേരിലേറ്റാൻ  കഴിയുന്ന എല്ലാ കാമ കലകളും കോമളന് സ്വന്തം.. പരമ ശിവന് തൃക്കൺ പോലെ   അരയിലുള്ള “മൂന്നാം കാൽ “കാമിനി മാരുടെ സ്വപ്നമാണെങ്കിൽ, കോമളന്   അത് സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ്…

കോളേജ് കുമാരികൾ സ്റ്റുഡിയോ തേടിയെത്തുന്നത്, കേവലം “ഫോട്ടം പിടിക്കാൻ ”     മാത്രമല്ല, കോമളനുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടാനും തട്ടുകേം മുട്ടുകേം ഒക്കെ ചെയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു “ഇടക്കാല ആശ്വാസത്തിനും ” കൂടിയാണ്… സുന്ദരികളുടെ പടം എടുക്കുമ്പോൾ… താടി പിടിച്ചു പോക്കുകയും… മുഖത്തിന്റെ ചരിവ് നിവർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയുമ്പോൾ ഇരുവർക്കും കിട്ടുന്ന അനുഭൂതി…. കോമളന് കുണ്ണ പെരുപ്പിക്കാനും പെൺകുട്ടികൾ കടി മാറ്റാനും   ഉപയോഗിക്കുന്നു… (പെൺകുട്ടികൾ   തന്റെ കുണ്ണ കൃത്യമായി കുലച്ചു നില്കുന്നത് കാണാൻ നിർബന്ധമായും കോമളൻ ഇൻ ചെയുന്നത് പതിവാക്കി… )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *