കൊച്ചു കള്ളി [വീരു]

Posted by

കൊച്ചു കള്ളി

Kochu Kalli | Author : Veeru

 

അങ്ങ്     അകലെ     നഗരത്തിലെ    പ്രസ്തമായ    കോളേജിൽ..  പ്രവേശനം     ലഭിച്ചപ്പോൾ റീന   ഒത്തിരി     സന്തോഷിച്ചു.

ഈ   കോളേജിൽ     പ്രവേശനം   കിട്ടുക    എന്നത്    അന്തസ്സിന്റെയും         അഭിമാനത്തിന്റെയും     അടയാളം     ആയിട്ടാണ്    കണക്ക്    കൂട്ടുക…

അഭിമാനം     തോന്നുമ്പോൾ    തന്നെ   ഒപ്പം    ആശങ്കയും     റീനയെ    വിട്ടൊഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല…

തനി     നാട്ടിന്പുറത്തുകാരി    റീന     കൊച്ചി   എന്ന്    കേട്ടതല്ലാതെ     കണ്ടിട്ടില്ല.

പതിനെട്ട് കാരി    പെൺകുട്ടിക്ക്    അതിന്റെ    ആവശ്യവും   വന്നിരുന്നില്ല…

മെട്രോ    നിലവാരത്തിലേക്ക്   വളർന്നു    വരുന്ന   വൻ   നഗരം   എന്നൊക്കെ    പാത്രം    മുഖേന   വായിച്ചു   മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, റീന     ഇതിന്    മുമ്പ്    റീന    കണ്ടിട്ടുള്ള   ഏറ്റവും വലിയ    പട്ടണം  ,” അടിമാലി ആണ്..  അടിമാലിയേക്കാൾ    ഒക്കെ    ഒത്തിരി   വലിയ പട്ടണം ആയിരിക്കും    കൊച്ചി.. ”  അക്കാര്യത്തിൽ    റീനയ്ക്     നല്ല    ഉറപ്പുണ്ട്… !

അച്ഛനുമായി    പോയി    അഡ്മിഷൻ   എടുത്തു… കൊച്ചിയുടെ    അരികും   മൂലയുമൊക്കെ   കണ്ടതേ   ഉള്ളൂ..

വീട്ടിൽ   നിന്നും    മൂന്ന്    മണിക്കൂറിൽ    ഏറെ    പോകണം   കോളേജിലേക്ക്..

അത്കൊണ്ട്    തന്നെ    അഡ്മിഷൻ    ദിവസം    തന്നെ   ഹോസ്റ്റൽ     പ്രവേശനവും   തരമാക്കി…..

റീനയെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല….. ഒരു കൊച്ചു    സുന്ദരി കുട്ടി…

നിവർത്തിട്ടാൽ    ചന്തി   മറയും   വിധം പനങ്കുല പോലുള്ള   നല്ല ഉള്ളുള്ള   മുടി….

ചിരട്ട   കമിഴ്ത്തി വെച്ച പോലുള്ള    മുലകൾ തെറിച്ചു നിൽക്കുന്ന കണ്ടാൽ…. ആണായി   പിറന്നവൻ    ആണെങ്കിൽ… കുണ്ണയിലോട്ട്    അറിയാതെ    കൈ    ചെന്നിരിക്കും……

എന്തിന്   ആമ്പിള്ളേരെ    പഴി    പറയുന്നു..  ?   പെമ്പിള്ളേർ    ആണേലും അത് പോലെ ഒരു ജോഡി മുലകൾ കൊതിച്ചു അറിയാതെ വിരൽ…  അസ്ഥാനത്തേക്ക്   കൊണ്ടെത്തിക്കും….

നല്ല   തിളക്കമുള്ള    കണ്ണുകൾ…

സദാ നേരം   നനവാർന്ന കിളി ചുണ്ടുകൾ…. ചുംബനം   കൊതിക്കുന്ന   പോലെ..

ഒതുങ്ങിയ   വയർ..

നടക്കുമ്പോൾ… മാടി വിളിക്കുന്ന   മുഴുത്ത    ചന്തികൾ…

ആകെ കൂടി… ആരും    കണ്ടാൽ    മോഹിച്ചു പോകുന്ന കോമള    രൂപം !

നഗരത്തിൽ    കോളേജിൽ    ചേർന്നെങ്കിലും…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *