Photography [Malayali]

Posted by

ഫോട്ടോഗ്രാഫി !!

PHOTOGRAPHY | AUTHOR : MALAYALI

 

ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരു ആവേശം ആയിരുന്നു എനിക്ക്. കുട്ടിക്കാലത്തു അച്ഛന്റെ ഫിലിം
ക്യാമറായിൽ തുടങ്ങിയ കളി ആരുന്നു. 12 കഴിഞു ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോഴ്സ് നു ചേർന്നത് ചെന്നൈ
യിൽ ആരുന്നു.

ഞാൻ സഞ്ജു. ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രാന്ത് ഇൽ ജീവിതം കൈവിട്ടു പോയ കുറച്ചു നാളുകൾ
ഇണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്.
എല്ലാം കഴിഞ കാര്യം ആണ് എന്നാലും ആ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇപ്പോ എന്റെ അടുപ്പം
ഉള്ളവരോട് പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതുന്നു. ഇവിടെ എഴുതുന്നു എന്ന്
പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഊഹിച്ചോളൂ ഇതിൽ അത് ഉണ്ട്.

കഥയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചു മസാല ചേർത്ത് പറയുന്നു.

കഴിഞ കാലം ആണ്. കൃത്യം ആയി പറഞ്ഞാൽ 2013 ഏപ്രിൽ മാസം. അന്നാണ് ഞാൻ അവസാനം ആയി കാമറ
ഉപയോഗിക്കുന്നത്

2012 യിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോഴ്സ് നു ചേർന്ന് പഠിച്ചു. അച്ഛൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടം അല്ലാരുന്നു
എങ്കിലും ‘അമ്മ ആരുന്നു സപ്പോർട്ട് മുഴുവനും.
പാർട്ട് ടൈം ആയി ഞാൻ ചെന്നൈ ഇൽ ജോലി ചയ്തു എങ്കിലും കോഴ്സ് നു ഉള്ള ഫീ ‘അമ്മ ആണ്
അയച്ചു തന്നത്. ഉണ്ടായിട്ട് അല്ല പിന്നെ അപ്പൻ തരില്ല. അമ്മക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ
എങ്കിലും ജോലി ആയി കിട്ടിയാൽ മതി എന്നായിരുന്നു.

വീട് ലോൺ ഇൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ സ്കൂൾ പഠിച്ചത്. ഒന്നും ശെരി ആയില്ല എല്ലാം പോകും എന്ന
അവസ്ഥ ആയി ഞാൻ കോഴ്സ് കഴിഞു വന്നപ്പോൾ.

ഒരു മാസം വീട്ടിൽ ഇരുന്നു. 2012 ഡിസംബർ ഇൽ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച കൊല്ലം കാരൻ ഷെറിൻ
എന്നെ വിളിച്ചു.
നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനി ആയ ഇൻഫിന് ഡിസൈൻ ഇൽ ജോലിക്കു ഓഫർ ഉണ്ടെന്നു അറിഞ്ഞു
എന്നെ വിളിച്ചതാണ്.

ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരുമിച്ചു അപ്ലൈ ചയ്തു. ഞങ്ങളുടെ ബസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് ഞങ്ങൾ അയച്ചു
കൊടുത്തു. ആദ്യം റിജെക്ട് ആയി എങ്കിലും ഷെറിൻ റെ അപ്പൻ അവിടെ ആരെയോ അറിയാം
ആയിരുന്നു അങ്ങനെ സെലക്ട് ചയ്തു ഞങളെ.
പക്ഷെ 250 പേരിൽ ഒരാൾ മാത്രം ആരുന്നു ഞാൻ.

ഷോർട് ലിസ്റ്റ് ചയ്തു ലാസ്റ്റിൽ ടോപ് 50 ഇൽ ഞങൾ എത്തി പെട്ടു.

ഒരുപാട് റൗണ്ടസ് സെക്ഷൻ ഉം ഇന്റർവ്യൂ ഉം എല്ലാം കഴിഞു എന്നിട്ടും ജോലി കിട്ടും
എന്ന് ഉറപ്പ് ആയില്ല.

എന്റെ വീട് ബാങ്ക് കാർ കൊടുപോകാർ ആയി.

എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോ വീട്ടിൽ ടെൻഷൻ ആയി. എല്ലാര്ക്കും എന്നോട് ദേഷ്യം ആയി. എനിക്ക്
വട്ടായി തുടങ്ങി.
അങ്ങനെ കുറച്ചു നാൾ പോയി. അപ്പോൾ ആണ് എന്നെയും ഷെറിൻ എയും ടോപ് 10 ഇൽ ലിസ്റ്റ്
ച്യ്ത കാര്യം മെയിൽ വന്നത്.

അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുംബൈ ക്കു പോയി.
എല്ലാരും ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചു. അമ്മയും ശെരിക്കും സന്തോഷിച്ചു അന്ന്. കാരണം അമ്മക്ക്
ആരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക് കിട്ടി കൊണ്ടിരുന്നത്.

‘അമ്മ ആരുന്നല്ലോ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക്.
അങ്ങനെ ബോംബെ ഇൽ എത്തി ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞു. ലിസ്റ് റൗണ്ടസ് നു അവർ തന്ന ടോപ്പിക്ക്
നഗ്‌ന ചിത്രം ആരുന്നു.

എന്ന് വെച്ചാൽ വിർത്തികേട്‌ പാടില്ല കണ്ടാൽ എല്ലാര്ക്കും ഇഷ്ട പെടണം എന്നാൽ നഗ്നത
വേണം താനും.

സെക്സ് ലുക്ക് ആകാൻ പാടില്ല എന്നത് ആരുന്നു അവരുടെ മേജർ റൂൾ.
സ്ത്രീ സൗനര്യം ആരുന്നു അവർക്കു ആവശ്യം. ഞങൾ അതിനായി ബോംബെ ഇൽ തന്നെ അലഞ്ഞു നടന്നു.

നഗ്ന മോഡൽസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ.

ഞങ്ങൾ അയക്കുന്നത് എല്ലാം അവർ റിജെക്ട് ച്യ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നു.
അവസാനം റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഇൽ വരെ പോയി.
നല്ല കുറെ ഫോട്ടോസ് കിട്ടി. അതിൽ ഒന്ന് പോലും സെലക്ട് ആയില്ല.

ഞങൾ ഷെറിൻ റ്റെ അപ്പൻ വഴി ഒന്ന് കൂടി ശ്രമിച്ചു നോക്കി. അപ്പോൾ ആണ് അറിയുന്നത് ടോപ്
10 ഇൽ ഉള്ള ആരെയും സെലക്ട് ച്യ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്ന്.

കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കൈവിട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ ആയി.
അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് വഴി അറിഞ്ഞത് അവർക്കു ഫോട്ടോസ് സെലക്ട്
റിജെക്ട് ചയ്യുന്നത് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം കോമൺ ലുക്ക് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ആണ് എന്ന്.

എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കു അവിടുത്തെ എല്ലാ മോഡൽ നെയും അറിയാം
അവർക്കു വേണ്ടത് വെറൈറ്റി ലുക്ക് ആണ്.

സൗത്ത് ഇത് നിന്ന് അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്നോ തമിഴ് നാട്ടിൽ നിന്നോ ഒക്കെ മോഡൽസ്
കിട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ അക്‌സെപ്റ് ചയ്യും

അങ്ങനെ ഞങൾ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി.
നഗ്ന മോഡൽ നായി ഒള്ള തിരച്ചിൽ തുടങ്ങി.
വെടി കൾ ആരുന്നു ആദ്യ ലക്ഷ്യം.
ഒന്നും എടുത്തിട്ട് സ്ത്രീ സൗനര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.

അവനും ഒന്നും ആകുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞങൾ പരുപാടി നിർത്തി.

അമ്മക്ക് ഇതെല്ലം അറിയാം ആരുന്നു. ‘അമ്മ എന്നോട് കാര്യം ചോദിച്ചു. ഞാൻ എല്ലാം
പറഞ്ഞു. ‘അമ്മ ഒന്നും മിണ്ടി ഇല്ല. ഒരു 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ‘അമ്മ എന്നോട് ഒരു
കാര്യം പറഞ്ഞു.
ഈ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ കൽ വേറെ എങ്ങും പബ്ലിഷ് ആകില്ല എങ്കിൽ ‘അമ്മ യുടെ ഫോട്ടോ
എടുത്തു നോക്ക് എന്ന്.

ഞാൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി എങ്കിലും അത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന്. കാരണം അമ്മയെ കാണാൻ
നല്ല അഴക് ആണ്. നടൻ സൗനര്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശരീരം.
ആരും നോക്കുമാരുനു അമ്മയെ. ഞാനും കുറെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ട്. നല്ല മുലകൾ ആണ്.
അതുപോലെ നല്ല ചന്തിയും. നല്ല വെളുപ്പും മുലക്കണ്ണുകൾ ആണേൽ ഇരുനിറം അതുപോലെ മുല
വലുതാണെലും മുലക്കണ്ണ് ചെറുതാണ്. കാണാൻ നല്ല ചന്തം. അമ്മയുടെ മുഖം നല്ല ഷേപ്പ് ആണ്
അതുപോലെ തെളിഞ്ഞ ഉരുണ്ട കണ്ണുകൾ.
എല്ലാംകൊണ്ടും ഫോട്ടോക്ക് പറ്റിയ ശരീരം.

5 ആം നാൾ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ എടുക്കാം എന്ന്. പക്ഷെ വീട്ടിൽ പറ്റില്ല.
പുറത്തു എവിടെ പോയി ഷൂട്ട് ച്ചയാണ് അറിയുകയും ഇല്ല.

അടുത്ത് ഒരു പഴയ കെട്ടിടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു ഓൾഡ് ലുക്ക് ഫോട്ടോക്ക് പോസ്
ചയ്യാൻ പോയി.
തുണി ഉടുത്തു ഉള്ള ഫോട്ടോ കൽ എടുത്തു നോക്കി. ഓക്കേ എന്നായപ്പോ ഞാൻ അമ്മയോട് കണ്ണ്
കാണിച്ചു തുണി ഊരാൻ.

പറയാൻ മടി ആരുന്നു. പോരാത്തതിന് വീടിനു പുറത്തു ആരുന്നു ഷൂട്ട്.
‘അമ്മ അകത്തു കയറി സാരി അഴിച്ചു മാറ്റുന്നത് റൂം ഇന്റെ ഇരുട്ടിൽ അറിയാമാരുന്നു.

‘അമ്മ നഗ്ന ആയി വരുന്നതും കാത്തു ഞാൻ പുറത്തു നിന്നു. ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം
സെറ്റ് ചയ്തു ഞാൻ പുറത്തു നില്പിണ്ടാരുന്നു. അമ്മക്ക് നല്ല പേടിയും നാണവും
ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആകണം. എന്നോട് കുറേവട്ടം ചോദിച്ചു അവിടെ വേറെ ആരേലും കാണുമോ എന്ന്.
എന്നിട്ട് ഒരു കൈകൊണ്ടു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അമ്മയുടെ മുലകൾ പൊത്തി പിടിച്ചു മറ്റേ
കൈ കൊണ്ട് പൂറും മറച്ചു പതിയെ വാതിൽ കടന്നു ‘അമ്മ വന്നു.

ആ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ എന്തിനാണ് വന്നത് എന്ന് പോലും മറന്നു പോയിരുന്നു. ചെറിയ ഒരു
ചിരിയോടെ ‘അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ നോക്കാതെ എന്ന്.

എനിക്ക് എങ്ങനെ ആ സൗനര്യം ഒപ്പി എടുക്കണം എന്ന് അറിയാതെ ആയി. എല്ലാ രീതിയിലും
ലൈറ്റ് കൂട്ടിയും കുറച്ചും എല്ലാം നോക്കി. അങ്ങനെ എടുത്തത് എല്ലാം അമ്മയെ കാണിച്ചു.
നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിൽ ‘അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ സെലക്ട് ചയ്തു.

ഞാൻ ഫോട്ടോകൾ മെയിൽ ചയ്ത പിറ്റേ. ദിവസം തന്നെ അത് സെലക്ട് ആയി. എന്നെ അവിടെ
വിളിപ്പിച്ചു. അവർ കാര്യം പറഞ്ഞു. അത് ടോപ് 5 ഇൽ സെലക്ട് ആയി.

ഞാൻ അവിടെ നിൽകുമ്പോൾ ആണ് ഷെറിന്റെ കാൾ വരുന്നത്. അവൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ സെലക്ട് ആയ
കാര്യം. അവൻ എന്നോട് വല്ലാതെ ചൂട് ആയി. അവനോട് അവസാനം ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ
അവനും ഫോട്ടോ എടുക്കണം.

അവൻ എന്നോടുപോലും ചോദിക്കാതെ അമ്മയെ പോയി കണ്ടു. അമ്മയും അവനും നല്ല കൂട്ടാണ്.
അമ്മക്ക് അറിയാമാരുന്നു അവന്റെ അച്ഛന് അവിടെ പിടി ഉള്ള കാര്യം. പിന്നെ പുള്ളി
വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ആയതു എന്ന് ‘അമ്മ കരുതി. അമ്മക്ക് പേടി
ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അവർ വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല എന്ന്. അവൻ അവിടെ
അമ്മയോട് സെന്റി ഇറക്കി അവസാനം ‘അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു. ഷെറിന് വേണ്ടിയും അമ്മ മോഡൽ
ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്മക്ക് കുഴപ്പം ഇല്ലേൽ എനിക്കും പ്രെശ്നം ഇല്ലന്ന് ഞാനും
പറഞ്ഞു.

ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ അമ്മക്കും കുഴപ്പം ഇല്ല. അവനും ജോലി കിട്ടുന്ന
കാര്യം അല്ലെ എന്ന മട്ടിൽ അമ്മയും പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനും കൂടുതൽ ഒന്നും മിണ്ടി ഇല്ല.

പിന്നെ ഒരു 3 ദിവസം വീട്ടിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. ‘അമ്മ പലപ്പോളും ഫോൺ ചാർജ്
ചയ്യാതെ ഇടാറുള്ളത്കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വിളിച്ചില്ല. 5 ദിവസം കഴിഞു ഞാൻ ഷെറിൻ എ തന്നെ
വിളിച്ചു. അത്ര ഇഷ്ടത്തോടെ അല്ല വിളിച്ചത് എങ്കിലും എനിക്ക് വിളിക്കേണ്ടി വന്നു.
അവൻ തലേന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോൺ വെച്ചു

അടുത്ത ദിവസം തന്നെ സെലെക്ടഡ് ഫോട്ടോസ് ഇൽ അവന്റെ ഫോട്ടോയും വന്നു.
അതറിഞ്ഞതോടെ എനിക്ക് കാണാൻ ആകാംഷ ആയി.
മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോട്ടോസ് കാണിക്കില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരു ബാച്ച് ആണെന്ന്
അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ചു. അവർ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു.
കുറച്ചുനേരത്തേക്കു ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.
എടുത്ത ഫോട്ടോസ് വളരെ മികവുറ്റത് അറിയുന്നു എന്നത് സത്യം. അമ്മയെ ഞാൻ ഒപ്പി
എടുത്തതിലും ഭംഗി ആയി അവൻ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ട്.

പക്ഷെ ഫോട്ടോ ഇൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു മനസ്സിൽ കൊണ്ടത്.
അകെ അയച്ച 3 ഫോട്ടോയിലും അമ്മയുടെ കൂടെ ആരോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നല്ല കുറെ
പേരുണ്ടായിരുന്നു.
ഫോട്ടോ വർണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും ആദ്യ ഫോട്ടോ അമ്മയുടെ ക്ലോസപ്പ് ഫോട്ടോ
ആയിരുന്നു അതിൽ വലതു ചുണ്ടിന്റെ മുകൾ തൊട്ടു വലതു മുല മുട്ടി നിൽക്കുന്ന നെഞ്ചിന്റെ
അടിവരെ പോട്രെറ് ആംഗിൾ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നു.
വളരെ ഭംഗി ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു അത്. അതാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്.
2 നാമത്തെ ഫോട്ടോ ഇൽ ‘അമ്മ ആരുടയോ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ‘അമ്മ പൂർണ നാഗനാണ്. അയാൾ
ശരീരവും മുഖവും എല്ലാം കറുത്ത തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അയാളുടെ രണ്ടു കൈകളും
അമ്മയുടെ മുലയിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘അമ്മ അമ്മയുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് പൂറു
മറച്ചിരിക്കുന്നു. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൽ കറുത്ത മുഖം മറച്ച കുറച്ചുപേർ പല രീതിയിൽ
നില്കുന്നു.

3 നാമത്തെ ഫോട്ടോ അമ്മയെ കൊണ്ട് വള്ളത്തിൽ പോയി എടുത്തതാണ്. അവന്റെ വീടിന്റെ
അടുത്ത് കായൽ ഉണ്ട്. കൊല്ലത്തു അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിക്കാറുള്ളപോൾ ഞങ്ങൾ
പോയിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ അകാൻ ആണ് സാധ്യത.
വള്ളം കായലിൽ ഉള്ളിൽ ആയിൽ നില്കുന്നു. ‘അമ്മ നഗ്നയായി സന്ധ്യ സൂര്യനെ നോക്കി
ഇരിക്കുന്നു. പുറകിൽ തോണിക്കാരൻ തുഴയുന്ന രീതിയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്ന്നു.

ഫോട്ടോ എല്ലാം എന്റെ ഫോട്ടോയെക്കാളും വളരെ മെച്ചം. എനിക്ക് അപ്പൊ വല്ലത്ത ദേഷ്യം
ആണ് വന്നത്. ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ അമ്മേയെ വിളിച്ചു. ‘അമ്മ ഫോൺ എടുത്തു. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ
പോകുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ ‘അമ്മ ഇങ്ങോട് ചോദിച്ചു ജോലി കിട്ടിയോ മോനെ എന്ന്.
പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ തോന്നി ഇല്ല.

ഞാൻ ഫോൺ വെക്കാനേരം അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അവൻ എടുത്ത ഫോട്ടോ എല്ലാം കൊള്ളാമാരാരുന്നു
എന്ന്. അപ്പോ അമ്മ ഒന്ന് ഞെട്ടിയപോലെ എനിക്ക് തോന്നി. ഒരു വിറയലോടെ എന്നോട്
ചോദിച്ചു മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോട്ടോസ് വേറെ ആരെയും എനിക്കില്ലന്നു നീ തന്നെ അല്ലെ പറഞ്ഞെ
അന്ന് പിന്നെ എങ്ങനാ അവന്റെ നീ കണ്ടത് എന്ന്.
ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഷെറിനും എന്നോട് വാക് തന്നതാ നീ കാണില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ടാ
അവൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ….

തുടരും…

Leave a Reply