ഞാൻ അനുഷ

Posted by

ഞാൻ അനുഷ

Njan Anusha Author : Anusha

 

 

ഞാൻ ആദ്യമായാണ് എന്റെ കഥ പറയാൻ പോകുന്നത്… എന്റെ പേര് അനുഷ… ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്.. എനിക്ക് പ്ലസ്ടുവിനു പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാമുകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു… ആ കഥ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം… എന്റെ വീട് ആലപ്പുഴ ജില്ലായില്ലേ ശവകോട്ടപ്പാലം ആണ് പഠിക്കുന്നത് കോഴിക്കോടും.. കോളേജിൽ ചേരുമ്പോൾ ഞാൻ പ്ലസ്ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാമുകനുമായി ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു.. ആദ്യത്തെ വർഷം വീട്ടിൽ നിന്ന് കോളേജിൽ കൊണ്ടു വിട്ടിരുന്നത് അവനായിരുന്നു… ബസിൽ വെച്ചുള്ള അവന്റെ മുല പിടിത്തവും ചുംബനങ്ങളും അതു മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് കിട്ടിയിരുന്നത്… ദൂരം കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടു ഫോൺ വിളി ആയിരുന്നു കൂടുതൽ കമ്പി സംസാരം, വിരലിടൽ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു റൂമിൽ നേരം പോക്ക്‌.. ഞാൻ ഒരു വീട്ടിൽ പെയിങ് ഗസ്റ്റ്‌ ആയിട്ടാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്…

അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞാൻ അവനുമായി ഉടക്കി… അപ്പോഴാണ് കോളേജിൽ എന്റെ സീനിയർ ആയ സുമേഷ് നെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത്… ഞങ്ങൾ ഫോണിലൂടെ ചാറ്റിംഗ്, കാളിങ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അടുപ്പത്തിലായി.. ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് കോളേജിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ ബസ് കയറി… രാത്രിയാണ് കേറിയതു.. ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഏത്താറായപ്പോൾ സുമേഷ്നെ വിളിച്ചു… അപ്പോൾ സമയം രാത്രി ഒരു മൂന്നുമണി ആയിക്കാണും… ഞാൻ അവനോടു പറഞ്ഞു ഈ രാത്രി ആ വീട്ടിൽ കേറി ചെന്നാൽ ശെരിയാക്കില്ല… അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവന്റെ ഫ്രണ്ട് ന്റെ റൂമിൽ പോകാം അവിടെ ആരുമില്ല നേരം വേലുകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നു പോകാം എന്ന്… ഞാൻ സമ്മതിച്ചു… അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റൂമിൽ എത്തി…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *