3 ഭാര്യമാർ 1

Posted by

3 ഭാര്യമാർ Part-1
കഥാകൃത്ത് :ജയകൃഷ്ണൻ

MalayalaM Story name : Moonnu Bharyamaar Part 1 Author : JayaKrishnan

പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരെ,

കളിക്കാർ,ജീവിതം ഈ രണ്ട് കഥകൾക്ക് ശേഷം നീണ്ട ഇടവേള്ക്ക ശേഷം എഴുതുന്ന കഥയാണ് രണ്ട് കഥകൾക്കും നൽകിയ പിൻതുണ നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു

ഞങ്ങൾ മൂന്നു പേർ എന്ന എന്റെ കഥയിലെ അംഗങ്ങളെ ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ രേഖ മേനോൻ, എന്റെ ഭർത്താവ് അജി കൂമാർ എന്റെ കൂട്ടുകാരികളും അടുത്ത ഫാളറ്റിൽ അയൽവാസികളുമാണ് ഇതിലെ ബാക്കി കഥപാത്രങ്ങൾ .നീനാ അവളുടെ ഭാർത്താവ് റെജീ മാത്യൂ ,റസിയാ അവളുടെ ഭർത്താവ് ബഷീർ. ഇവരാണ് കഥയിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ ഇവരെ കുടൊതെ മൂന്നു പേർ കൂടി കഥയിൽ വരുന്നുണ്ട്

ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജാതി മതം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭർത്താക്കൻമാർ ഞങ്ങളെ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിച്ചിരിന്നു ഞങ്ങൾ അവരേയും .നല്ല സാമ്പത്തിക മായി മൂൻതൂക്കം നിൽകുന്നതായിരിന്നു 3 പേരുടെയും ജീവിതം
ഇനി പതിവ് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ശരിര ഭംഗിയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാം ആദ്യം എന്റെ ശരിരം തന്നെയാകാം

പേര്: രേഖ

വയസ്: 26

ബ്രാ സൈസ്: 36 D
അര സൈസ് : 95

നല്ല വലിയ ചന്തിയും ചുവന്ന ചുണ്ടുകളും നീളൻ തലമുടി ഇടിയാത്ത മുലകൾ. മിഡിയംവണ്ണം 165 cm നിളം.

പേര്: നീനാ

വയസ്: 26

ബ്രാ സൈസ്: 36 D
അര സൈസ് : 9O

നല്ല ഉതുങ്ങിയ ചന്തിയും ചുവന്ന ചുണ്ടുകളും ഇടിയാത്ത മുലകൾ ,വിടർന്ന കണ്ണുകൾ ശരിക്കും ആരേയും അകർഷിക്കുന്ന ആകാര വടിവ്.
.
പേര്: റസിയ

വയസ്: 25

ബ്രാ സൈസ്: 38
അര സൈസ് : 100

നല്ല വിലയ ചന്തിയും തുടുത്തചുണ്ടുകളും നീളൻ തലമുടി ഇടിയാത്ത കുർത്ത മുലകൾ. ഞങ്ങൾ മൂന്നു പേരിൽ വലിയ മുലകളും ചന്തിയും റസിയയുടെയായിരിന്നു

ഭർത്താക്കാൻമാർ ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പേരും ഒരുമിക്കും.പിന്നെ പരദുഷണം പറച്ചിലും പാചകവും ,ഷോപ്പിങ് മായി സമയം തീർക്കും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലവരും ഒരുമിച്ച് പുറത്ത് പോകും അലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ മദ്യപാനം ഞാനും റീനയും ,2 ബിയർ അടിക്കും റസിയ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കില്ല. ആദ്യ മൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ സെക്സ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നില്ല പിന്നിട് ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കൻമാരുടെ ലിലാ വിലാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്ക് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.
ഇനിസംഭവത്തിന്റെ തുടക്കം പറയാം പതിവ് പോലെ ഞങ്ങൾ റീനയുടെ ഫാളാറ്റിൽ ഒത്ത് കുടി ഇന്നലത്തെ കളിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ

നീനാ പറഞ്ഞു: എടി നീ അറിഞ്ഞോ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഭർത്താക്കൻമാർ ഭാര്യമാരെ Exchage ചെയ്യാറുണ്ടേത്രേ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *