രതിയുടെ ഉന്മാദലോകങ്ങള്‍ 2

Posted by

രതിയുടെ ഉന്മാദലോകങ്ങള്‍ 2

Rathiyude Unmada lokangal bY Meera Nair | Previous Parts

 

ഇത്തവണ ജെറിനെ ചരിച്ചു കിടത്തി സുദേവ് അവളുടെ പിന്നിലാണു കിടന്നത്. പിന്നെ അവളുടെ വലതു കാൽ ഉയർത്തി തന്റെ കൈവടക്കിലിട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വളച്ചു പിടിച്ചു. ശേഷം തന്റെ വലതുകാൽ ഉയർത്തി അവളുടെ ഇടതു തുടയ്ക്കു മുകളിൽ വച്ചു. ഇപ്പോൾ അവന്റെസാധനം അവളുടെ യോനിക്കു നേരെയായി. അവൻ അത് അവിടേക്കു കേറ്റി മുകളിലേക്കു തള്ളിക്കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒപ്പം കാൽ കിടക്കുന്ന കൈമടക്ക് അല്പം ഉയർത്തി മുലകളിൽ തടവാനും തുടങ്ങി. ജെറിന് അത് പുതിയ സുഖത്തിൽ രുചി നൽകി. സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്നു ചരിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞു വീഴുമ്പോഴത്തെ ഒരു പോസിലായിരുന്നു അവൾ. ബേക്കുറിക്കു
പുറത്ത് വെയിൽ കത്തിക്കാളുമ്പോൾ അകത്ത് കാമം കത്തിയെരിയുകയായിരുന്നു. ജെറിൻ ഞരമ്പുകളിൽ പൂത്തിരി എരിയുന്ന പ്രതീതി തന്റെ യോനിക്കുള്ളിലാണ് ഈ ലോകത്തെ സകല സുഖങ്ങളുമെന്ന് അവൾക്കു തോന്നി. സുദേവ്. അവൾ താഴേക്കു തള്ളിക്കൊടുത്തു തുടങ്ങി. ഒരു പാമ്പ് മുഴുവനായി മാളത്തിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെയിരുന്ന് ചുരുൾ നിവരുന്നതു പോലെയുള്ള അവസ്ഥ. സുദേവ്. എന്നെ കളിച്ചങ്ങുകൊല്ല് ജെറിൻ വിലപിച്ചു. സോപ്പ് പതപോലെ അവളുടെ യോനിയിൽ നിന്ന് ഒരു ദ്രവം ഒഴുകി തുടയിലേക്കു വീണുകൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനം. സുദേവിനു വന്നു. അവൾക്കും. ഇരുവരുടെയും മദജലം അവളുടെ യോനിയിൽ കൂടിക്കലർന്നു. സുദേവ് തന്റെ സാധനം വലിച്ചുരി. ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ രൂപത്തിൽത്തന്നെ ജെറിന്റെ തുടയിടുക്കിലേക്കു നോക്കി. വിരിഞ്ഞയോനി നനഞ്ഞുകുതിർന്നിരിക്കുന്നു. ത്രസിച്ചു നിന്നിരുന്ന കൃസരികൾ ഉറക്കം തൂങ്ങുന്നതുപോലെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *