ഗായത്രിയും അമ്മായിയച്ചനും 8

Posted by

ഗായത്രിയും അമ്മായിയച്ചനും 8 

രണ്ടാം ഘട്ടം കമ്പി സ്റ്റാർ

Gayathriyum Ammayiyachanum 8 By: Kambi Star 

മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ click Cheyyuka

കമ്പി സ്റ്റാർ എന്ന എഴുത്ത് കാരനായി അവതരിപ്പിക്കുക..
ഗായത്രിയും അമ്മായിയച്ചനും – ഭാഗം 8
മുൻഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച ശേഷം ഈ ഭാഗം വായിക്കുക.

അയാൾ തന്റെ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്ന് നിങ്ങുന്ന സെലിന്റെ നിതംബ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു.

ഓഫിസിലെത്തിയതും പതിവ് പോലെ ഗായത്രിയുടെ ഫോൺ കാൾ കണ്ടു..

രാജശേഖറിന്റെ ഓഫിസിൽ ഇപോൾ എട്ട് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്.

അഞ്ച് പേരും സ്ത്രീകളാണ്. രണ്ട് പേർ വിവാഹിതർ.

എല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്ന് സുന്ദരികൾ…

തന്റെ കാമ ഭാവങ്ങൾക്ക് അയാൾ ഇടക്കിടെ അവിടെയും പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്..

അത് വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്..

അയാൾ തന്റെ കാബിനിൽ എത്തി ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനായെങ്കിലും മരുമകളുടെ ചിന്ത കമ്പിയാക്കി.

പഴയ പോലെ ഹോട്ട് ചാറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചു..

അവൾ ഴെിഞ്ഞ് മാറാതെ തിരിച്ചും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു…

എന്നാൽ ഓഫിസിലെ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറിയായ നീലിമ പലതും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അയാൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല..

മുതലാളി കുറുക്കനാണെന്നറിയാം .. പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇടക്കിടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുക്കാൻ.

പിന്നെ താൻ അനിഷടം കാണിച്ചപ്പോൾ അയാൾ നിർത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *