ദത്ത് പുത്രൻ

Posted by

ദത്ത് പുത്രൻ | Dathu puthran

Dathuputhran kambiaktha bY Vahid

ഇതൊരു അനുബവ കഥയാണ് ഞാൻ അലക്സ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അമേരികയിൽ ആണ് എന്റെ അച്ചൻ ആരെന്നോ അമ്മ ആരെന്നോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വളർന്നത് ഒരു കൃസ്ത്യൻ ഓർഫനേജിൽ ആയിരുന്നു അവിടുന്ന് എന്നെ ലിസി & ജേകബ് ദമ്പതികൾ ദതടുതു അന്ന് എനിക് 14 വയസ്സ് ആയിരുന്നു ആരുമില്ലാത എനിക് ആരൊകൊയോ ഉണ്ടന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടായ ദിവസം
അവർക്കൊപമുള എന്റെ ജീവിതം ….
എന്റെ വളർതമ്മ ലിസിക് 30 ഉം അച്ചന് 45 ഉം വയസ് ആയിരുന്നു ഇവരുടേത് ഒരു പ്രേമവിവാഹമായിരുന്നു അത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് േപരുടെ വീട്ടുകാരോടും ഇവർ അകൽ ചയിലായിരുന്നു ഇവർക് കുട്ടികളില്ലാതെ വിഷമിച്ചിരുന്ന പോയാണ് ഒരു ദത് പുത്രനായി ഞാൻ വന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം സന്തോഷമായി നീങ്ങികൊണ്ടിരികെ ഇ ടിത്തി വീണ പോലെ എന്റെ 17 മതെ വയസിൽ അച്ചന് ആർട് അറ്റാക് വന്ന് അച്ചൻ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോയി
പിന്നെ വീട്ടിലെ എല്ലാ സന്തോഷവും പോയി അച്ചന്റെ ഇൻഷൂറൻസ് തുകയും കുറച്ച് ബാങ്ക് ബാലൻസും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തുടർന്ന് ജീവിതം തുടർന്നു ഒരു ദിവസം സ്കൂൾ നേരതെ വിട്ടു വന്ന ഞാൻ ബെല്ലടിച്ചിട്ടും വാതിൽ തുറക്കാതിരുന്ന പോൾ പിൻവശതുക്കുടി
അകത് കയറി അമ്മയുടെ മുറി വാതിൽ ചാരിയിട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ഞാൻ വാതിൽ തുറന്ന് നോകുമ്പോൾ അമ്മ പിറന്നപടി കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് ആ കാഴ്ച കണ്ട് ഞാൻ സ്തഭിച്ചു പോയി അന്ന് ആദ്യമായി എന്റെ അമ്മയെ ഓർത് ഞാൻ വാ ണം വിട്ടു അത്രയും സുഖo ഇതു വരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ ക്ഷീണതിൽ ഞാൻ
ഉറങ്ങി പോയി പിന്നെ അമ്മ വന്ന് വിളിക്കുേമ്പാഴാ ഞാനറിഞ്ഞത് അമ്മ ചോദിച്ചു നീ എപ്പ വന്നു നീ എന്തെ ബെല്ലടികാന്നെ എന്നൊകെ ചോദിച്ചു അമ്മ ഒന്നും അറിയാത പോലെ നിന്നു ഞാനും അതും ഇതും പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി എങ്കിലുo അന്ന് മുതൽ ഞാൻ അമ്മയെ ശ്രദ്ദികാൻ തുടങ്ങി…
മമ്മിയെപ്പറ്റി അല്പം പറയേണ്ടതുണ്ട്. മമ്മി സുന്ദരിയാണ്. നല്ല പാലിന്റെ നിറം. ഇപ്പോൾ അല്പം വണ്ണമുണ്ട്, എന്നാൽ ബോറല്ല. മമ്മിയുടെ ചന്തിക്ക് ശരീരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല വലിപ്പം ഉണ്ട്. സാരിയൊക്കെ ഉടുക്കുമ്പോൾ മമ്മിയുടെ പിൻഭാഗം മുഴച്ചു നില്ക്കും. മുൻവശവും ഒട്ടും മോശമല്ല. നൈറ്റി ഇടുമ്പോൾ അവിടം കൂർത്ത് നിൽക്കും. മമ്മി അല്പം ഫാഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. മുടി സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരു കണ്ടാലും വായിൽ വെള്ളമൂറുന്ന തരത്തിലാണ് മമ്മീടെ ഒരുക്കം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *