പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 12

Posted by

പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 12

 

By: പാലാരിവട്ടം സജു

ഞാന്‍ ആന്‍റ്റിയുടെ ചെവിയില്‍ പറഞ്ഞു “മമ്മിയെ ആരെങ്കിലും പണ്ണുന്നത് സ്കൈപ്പിലൂടെ
ലൈവ് കാണിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുക. എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണണം.”

ആന്‍റ്റി എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു. അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ എണീറ്റ്‌ ആന്‍റ്റിയുടെ കാലുകള്‍
പിടിച്ചു അകത്തി.. എന്‍റെ മുഖം അവിടേക്ക് താഴ്ത്തി..

ആന്‍റ്റി കാമം മൂത്ത് നില്‍ക്കുന്ന നിമിഷങ്ങള്‍ ആയിരുന്നു.. ആന്‍റ്റി മമ്മിയോടു
ചോദിച്ചു “എടീ നിന്നെ ആരെങ്കിലും പണ്ണുന്നത് ഒന്ന് ലൈവ് ആയി കാണിക്കാന്‍ പറ്റുമോ ?

 

Leave a Reply