ഡിറ്റക്ടീവ് അരുൺ 12 [Yaser]

ഡിറ്റക്ടീവ് അരുൺ 12 Detective Arun Part 12 | Author : Yaser | Previous Part  
എല്ലാ വായനക്കാർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു
ഭാഗം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടിയത് കൊണ്ട് typing
ശരിയാവുന്നില്ല. പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങാൻ പണം കൂട്ടിവെക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും കൊറോണയും
വന്നു. അങ്ങനെ കയ്യിലിരുന്ന പൈസ തീർന്നു. ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കഥ ഇത്രയും ലേറ്റ്
ആയത് സദയം ക്ഷമിക്കുക. ഡിറ്റക്ടീവ് […]

Continue reading

ഡിറ്റക്ടീവ് അരുൺ 12 [Yaser]

ഡിറ്റക്ടീവ് അരുൺ 12 Detective Arun Part 12 | Author : Yaser | Previous Part   എല്ലാ വായനക്കാർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ഭാഗം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടിയത് കൊണ്ട് typing ശരിയാവുന്നില്ല. പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങാൻ പണം കൂട്ടിവെക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും കൊറോണയും വന്നു. അങ്ങനെ കയ്യിലിരുന്ന പൈസ തീർന്നു. ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കഥ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയത് സദയം ക്ഷമിക്കുക. ഡിറ്റക്ടീവ് […]

Continue reading

ഡിറ്റക്ടീവ് അരുൺ 11 [Yaser]

ഡിറ്റക്ടീവ് അരുൺ 11 Detective Arun Part 11 | Author : Yaser | Previous Part  
“രാകേഷ് ഒരുപക്ഷേ ആ വോയിസ് റെക്കോർഡർ അരുണിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും ആ
ലോഡ്ജിൽ ഇന്നവൻ നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകും.” സൂര്യൻ രാകേഷിനോടായി പറഞ്ഞു.
“അത് ശരിയാണേട്ടാ. ആ വോയിസ് റെക്കോർഡർ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ..
അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും.” “അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്.”
“എന്താണ് ഏട്ടാ അത്.” ആകാംഷയോടെ രാകേഷ് ചോദിച്ചു. “അതിന് […]

Continue reading

ഡിറ്റക്ടീവ് അരുൺ 11 [Yaser]

ഡിറ്റക്ടീവ് അരുൺ 11 Detective Arun Part 11 | Author : Yaser | Previous Part   “രാകേഷ് ഒരുപക്ഷേ ആ വോയിസ് റെക്കോർഡർ അരുണിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും ആ ലോഡ്ജിൽ ഇന്നവൻ നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകും.” സൂര്യൻ രാകേഷിനോടായി പറഞ്ഞു. “അത് ശരിയാണേട്ടാ. ആ വോയിസ് റെക്കോർഡർ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ.. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും.” “അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്.” “എന്താണ് ഏട്ടാ അത്.” ആകാംഷയോടെ രാകേഷ് ചോദിച്ചു. “അതിന് […]

Continue reading

ഡിറ്റക്ടീവ് അരുൺ 10 [Yaser]

ഡിറ്റക്ടീവ് അരുൺ 10 Detective Part 10 | Author : Yaser | Previous Part   ഇതുവരെ ഈ കഥ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർക്കായി/ മുൻ ഭാഗങ്ങൾ മറന്നുപോയവർക്കായി, കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. കഥ ഇതു വരെ പുതുതായി ഡിറ്റക്ടീവ് ഏജൻസി തുടങ്ങിയ അരുൺ രശ്മി കാണാതായ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നു. അരുൺ പ്രേമ ചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലെത്തി രശ്മിയുടെ മുറി പരിശോദിക്കുന്നു. രശ്മിയുടെ കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ബുധനാഴ്ച അരുണും ഗോകുലും തുടരന്വേഷണത്തിനായി […]

Continue reading

ഡിറ്റക്ടീവ് അരുൺ 9 [Yaser]

ഡിറ്റക്ടീവ് അരുൺ 9 Detective Part 9 | Author : Yaser | Previous Part   “സാർ. അവർ
നന്ദൻ മേനോനെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. അത് നന്ദൻ മേനോൻ
തിരിച്ചറിഞ്ഞത് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഈ സംഭാഷണങ്ങൾ കേട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാവാം.
ശത്രുക്കൾ അത് കേട്ടത് കൊണ്ടാവാം ലാപ് ടോപ്പിലെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അഴിച്ചെടുക്കാനുള്ള
കാരണവും.” “എന്നിട്ടവർ എന്ത് കൊണ്ട് ഈ വോയ്സ് റെക്കോർഡർ കണ്ടെടുത്തില്ല.
കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നവർക്ക് അറിയാതിരിക്കുമോ.?” […]

Continue reading

ഡിറ്റക്ടീവ് അരുൺ 9 [Yaser]

ഡിറ്റക്ടീവ് അരുൺ 9 Detective Part 9 | Author : Yaser | Previous Part   “സാർ. അവർ നന്ദൻ മേനോനെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. അത് നന്ദൻ മേനോൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഈ സംഭാഷണങ്ങൾ കേട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാവാം. ശത്രുക്കൾ അത് കേട്ടത് കൊണ്ടാവാം ലാപ് ടോപ്പിലെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അഴിച്ചെടുക്കാനുള്ള കാരണവും.” “എന്നിട്ടവർ എന്ത് കൊണ്ട് ഈ വോയ്സ് റെക്കോർഡർ കണ്ടെടുത്തില്ല. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നവർക്ക് അറിയാതിരിക്കുമോ.?” […]

Continue reading

ഡിറ്റക്ടീവ് അരുൺ 8 [Yaser]

ഡിറ്റക്ടീവ് അരുൺ 8 Detective Part 8 | Author : Yaser | Previous Part   കഥയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് രണ്ടു വാക്ക്. കഥ ഒരു പാട് ലേറ്റ് ആയി എന്നറിയാം. ഇതിന്റെ മുൻ ഭാഗത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ഭാഗം മികച്ചതാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയില്ല. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ എഴുത്തുകാരന്റെയും പ്രതിഫലം. പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട്. എഴുതുന്നതിന്റെയും വായിക്കുന്നതിന്റെയും പത്തിലൊന്ന് സമയം പോലും വേണ്ടല്ലോ ഒരു നിർദ്ദേശം, അല്ലെങ്കിൽ […]

Continue reading

ഡിറ്റക്ടീവ് അരുൺ 7 [Yaser]

ഡിറ്റക്ടീവ് അരുൺ 7 Detective Part 7 | Author : Yaser | Previous Part   കഥയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് രണ്ടു വാക്ക്. കഥ ഒരു പാട് ലേറ്റ് ആയി എന്നറിയാം. ഇതിന്റെ മുൻ ഭാഗത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ഭാഗം മികച്ചതാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയില്ല. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ എഴുത്തുകാരന്റെയും പ്രതിഫലം. പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട്. എഴുതുന്നതിന്റെയും വായിക്കുന്നതിന്റെയും പത്തിലൊന്ന് സമയം പോലും വേണ്ടല്ലോ ഒരു നിർദ്ദേശം, അല്ലെങ്കിൽ […]

Continue reading

ഡിറ്റക്ടീവ് അരുൺ 6 [Yaser]

ഡിറ്റക്ടീവ് അരുൺ 6 Detective Part 6 | Author : Yaser | Previous Part   കഥയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് രണ്ടു വാക്ക്. ഇതിന്റെ മുൻ ഭാഗത്തേക്കാൾ മികച്ചതാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയില്ല. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ എഴുത്തുകാരന്റെയും പ്രതിഫലം. പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട്. എഴുതുന്നതിന്റെയും വായിക്കുന്നതിന്റെയും പത്തിലൊന്ന് സമയം പോലും വേണ്ടല്ലോ ഒരു നിർദ്ദേശം, അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ അടുത്തഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു.  തന്റെ […]

Continue reading