വിഷ്ണുവിന്റെ രാധമ്മ അയലത്തെ സഫിയ താത്ത

വിഷ്ണുവിന്റെ രാധമ്മ അയലത്തെ സഫിയ താത്ത Vishnuvinte Radhamma Ayalathe Safiya
thatha  | Author : Vishnu Nair   വായിക്കുന്നവർ അഭിപ്രായം Commentil ഇടൂ. തലേ
ദിവസത്തെ തിമിർത്ത കളിക്ക്‌ ശേഷം വിഷ്ണുവും രാധയും എഴുന്നേറ്റത് രാവിലെ 10 മണിക്ക്
ആയിരുന്നു.രാധ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വിഷ്ണുവിന്റെ കുണ്ണ ചെറുതായി അവളുടെ പൂറിന്റെ
പുറത്ത് ഒട്ടി ഇരിക്കുന്നു. പൂറാകെ ചുവന്നു തുടുത്തു കിടക്കുകയായിരുന്നു.മകന്റെ
പൊക്കി അടി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച പാൽ തുള്ളികൾ പൂർ ഇതളുകളിൽ ഒട്ടി […]

Continue reading

വിഷ്ണുവിന്റെ രാധമ്മ അയലത്തെ സഫിയ താത്ത

വിഷ്ണുവിന്റെ രാധമ്മ അയലത്തെ സഫിയ താത്ത Vishnuvinte Radhamma Ayalathe Safiya thatha  | Author : Vishnu Nair   വായിക്കുന്നവർ അഭിപ്രായം Commentil ഇടൂ. തലേ ദിവസത്തെ തിമിർത്ത കളിക്ക്‌ ശേഷം വിഷ്ണുവും രാധയും എഴുന്നേറ്റത് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ആയിരുന്നു.രാധ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വിഷ്ണുവിന്റെ കുണ്ണ ചെറുതായി അവളുടെ പൂറിന്റെ പുറത്ത് ഒട്ടി ഇരിക്കുന്നു. പൂറാകെ ചുവന്നു തുടുത്തു കിടക്കുകയായിരുന്നു.മകന്റെ പൊക്കി അടി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച പാൽ തുള്ളികൾ പൂർ ഇതളുകളിൽ ഒട്ടി […]

Continue reading

വിഷ്ണുവിന്റെ രാധമ്മ [Vishnu Nair]

വിഷ്ണുവിന്റെ രാധമ്മ Vishnuvinte Radhamma | Author : Vishnu Nair   വിഷ്ണുവിനെ അവന്റെ അമ്മ രാധക്ക്‌ 3 മാസം ഗർഭം ഉള്ളപ്പോൾ ആണ് അവന്റെ അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ പോയത്.അവന്റെ ജനനസേഷവും അയാൽ നാട്ടിൽ വരുമായിരുന്നില്ല.പണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള ഓട്ടത്തിനിടയിൽ നാട്ടിൽ നെയ്മുട്ടിയ ഒരു കൊഴുത്ത നായർ ചരക്കിനെ വെറുതെ നിർത്തിയ കാര്യം അയാൽ മറന്നു. അമ്മ രാധ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു .ഇടക്ക് എപ്പോളോ നാട്ടിൽ വന്ന വിഷ്ണുവിന്റെ അച്ഛൻ രാധക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഗർഭവും ഉണ്ടാക്കി […]

Continue reading