അമ്മായി [Vineeth]

Ammayi Author : Vineeth   ട്രെയിൻ യാത്ര ഇതു ഒരു കഥ അല്ല,, നടന്ന സംഭവം ആണ് ആദ്യം ആയി ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് തെറ്റ് ആണേൽ ക്ഷമിക്കുക,, എന്റെ പേര് വിനു ഭാര്യ വിനീത( വിനി )എന്നു വിളിക്കും ഞങ്ങൾ കായംകുളം താമസം. ഞങ്ങൾ 2 പേരും എറണാകുളത്തു  ആണ് ജോലി.ഞാൻ ബാങ്കിലും വൈഫ് ഇൻഫോ പാർക്കിലും  വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ആണ്  ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്.ഭാര്യയുടെ അടുത്ത ഒരു റിലേറ്റീവ് […]

Continue reading

ഞാനും അച്ചുവും

ഞാനും അച്ചുവും Njaanum Achuvum | Author : Vineeth   എന്റെ പേര് വിശാഖ് . വയസ്സ്
34 . ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ കുംടുംബ സുഹൃത്തിൻ മകൾ അച്ചുവും ആയി നടന്ന കഥയാണ് .
അച്ചു എന്റെ പെണ്ണ് . വളരെ സുന്ദരിയാണവൽ . നല്ല കണ്ണുകൾ . നല്ല ചെറുപഴം പോലത്ത
ചുണ്ടുകൾ . 20 വയസിൽ ഉള്ളൂ . അവളെ കണ്ടാൽ പഴ സിനിമാ നടി കസ്തൂരിയേത് പോലുണ്ട് നല്ല
[…]

Continue reading

ഞാനും അച്ചുവും

ഞാനും അച്ചുവും Njaanum Achuvum | Author : Vineeth   എന്റെ പേര് വിശാഖ് . വയസ്സ് 34 . ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ കുംടുംബ സുഹൃത്തിൻ മകൾ അച്ചുവും ആയി നടന്ന കഥയാണ് . അച്ചു എന്റെ പെണ്ണ് . വളരെ സുന്ദരിയാണവൽ . നല്ല കണ്ണുകൾ . നല്ല ചെറുപഴം പോലത്ത ചുണ്ടുകൾ . 20 വയസിൽ ഉള്ളൂ . അവളെ കണ്ടാൽ പഴ സിനിമാ നടി കസ്തൂരിയേത് പോലുണ്ട് നല്ല […]

Continue reading

ഭാര്യയും ഞാനും-3

ഭാര്യയും ഞാനും 3 Bharyayum Njanum PART-03 bY:[email protected] ഇന്നത്തെ
കഥകള്‍ അറിയുവാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു READ FIRT PART CLICK ഭാര്യയുടെ പൂറിൽ കണ്ട
ശുക്ലതേ കുറിച്ചും ഒരക്ഷരം ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചില്ലാ. അവൾക്കും അത്ഭുതം
ഉണ്ടായിക്കാനും. ശുക്ലത്തുള്ളികളുടെ ഉടമയെ എനിക്ക് അറിയുമായിരിക്കുമെന്നു അവൾ
ഊഹിച്ചിരിക്കും. എനിക്ക് അതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്ന് അവൾക്ക് ബോദ്യം ആയി. എനിക്കും
മറ്റൊരുത്തന്റെ ശുക്ലം ഭാര്യയുടെ പൂറിൽ നിന്നു കുടിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യക ഇഷ്ടവും. ഞാൻ
ഒരു കുക്കോൾഡ് ആണന്നു എനിക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടായി. […]

Continue reading

ഭാര്യയും ഞാനും-3

ഭാര്യയും ഞാനും 3 Bharyayum Njanum PART-03 bY:[email protected] ഇന്നത്തെ കഥകള്‍ അറിയുവാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു READ FIRT PART CLICK ഭാര്യയുടെ പൂറിൽ കണ്ട ശുക്ലതേ കുറിച്ചും ഒരക്ഷരം ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചില്ലാ. അവൾക്കും അത്ഭുതം ഉണ്ടായിക്കാനും. ശുക്ലത്തുള്ളികളുടെ ഉടമയെ എനിക്ക് അറിയുമായിരിക്കുമെന്നു അവൾ ഊഹിച്ചിരിക്കും. എനിക്ക് അതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്ന് അവൾക്ക് ബോദ്യം ആയി. എനിക്കും മറ്റൊരുത്തന്റെ ശുക്ലം ഭാര്യയുടെ പൂറിൽ നിന്നു കുടിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യക ഇഷ്ടവും. ഞാൻ ഒരു കുക്കോൾഡ് ആണന്നു എനിക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടായി. […]

Continue reading

ഭാര്യയും ഞാനും 2 [VineeTh]

ഭാര്യയും ഞാനും 2 Bharyayum Njanum PART-02 bY:[email protected] ഇന്നത്തെ
കഥകള്‍ അറിയുവാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു READ FIRT PART CLICK ഉത്സവ പറമ്പിൽ നാടകം
നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറേ ദൂരെ മാറിയിരുന്നു നാടകം കണ്ടു കൊണ്ടിരുന്നു.
അയാളുടെ ഭാര്യ എന്‍റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ ചേർന്നാണ് ഇരുന്നത്. കൂരിരുട്ടുള്ള
ഭാഗത്തായിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്നത്. എന്‍റെ ഭാര്യയും ആയാലും എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചു
കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അയാളുടെ ഭാര്യ എന്നെ നോക്കി. ഞാൻ ചിരിച്ചു കാണിച്ചു. അവളും
ചിരിച്ചു. എനിക്ക് പണ്ടേ തടിച്ചികളെ എന്തോ […]

Continue reading

ഭാര്യയും ഞാനും 2 [VineeTh]

ഭാര്യയും ഞാനും 2 Bharyayum Njanum PART-02 bY:[email protected] ഇന്നത്തെ കഥകള്‍ അറിയുവാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു READ FIRT PART CLICK ഉത്സവ പറമ്പിൽ നാടകം നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറേ ദൂരെ മാറിയിരുന്നു നാടകം കണ്ടു കൊണ്ടിരുന്നു. അയാളുടെ ഭാര്യ എന്‍റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ ചേർന്നാണ് ഇരുന്നത്. കൂരിരുട്ടുള്ള ഭാഗത്തായിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്നത്. എന്‍റെ ഭാര്യയും ആയാലും എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അയാളുടെ ഭാര്യ എന്നെ നോക്കി. ഞാൻ ചിരിച്ചു കാണിച്ചു. അവളും ചിരിച്ചു. എനിക്ക് പണ്ടേ തടിച്ചികളെ എന്തോ […]

Continue reading

ഭാര്യയും ഞാനും [Vineeth]

ഭാര്യയും ഞാനും Bharyayum Njanum bY:[email protected] ഇന്നത്തെ കഥകള്‍
അറിയുവാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു ഞാനും ഭാര്യയും താമസം മാറിയിട്ട് രണ്ടു വർഷമായി. എന്‍റെ
ഭാര്യയെ കുറിച്ചും ആദ്യം വിവരിക്കാം. ലക്ഷ്മി എന്നാണ് പേര്. വയസ്സ് മുപ്പത്. ആവറേജ്
ശരീരം. അതായത് എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് വർഷം ആയി.
കുട്ടികൾ ആയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ലൈഫ് എന്ജോയ് ചെയ്യുകയാണ്. രണ്ടു പേരും നല്ല ഫ്രണ്ട്സ്
ആണ്. ചെറിയ വഴക്ക് പോലും ഇല്ല. എല്ലാം പരസ്പരം തുറന്നു […]

Continue reading

ഭാര്യയും ഞാനും [Vineeth]

ഭാര്യയും ഞാനും Bharyayum Njanum bY:[email protected] ഇന്നത്തെ കഥകള്‍ അറിയുവാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു ഞാനും ഭാര്യയും താമസം മാറിയിട്ട് രണ്ടു വർഷമായി. എന്‍റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചും ആദ്യം വിവരിക്കാം. ലക്ഷ്മി എന്നാണ് പേര്. വയസ്സ് മുപ്പത്. ആവറേജ് ശരീരം. അതായത് എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് വർഷം ആയി. കുട്ടികൾ ആയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ലൈഫ് എന്ജോയ് ചെയ്യുകയാണ്. രണ്ടു പേരും നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. ചെറിയ വഴക്ക് പോലും ഇല്ല. എല്ലാം പരസ്പരം തുറന്നു […]

Continue reading