എന്റെ ഹോട്ടൽ ജോലിക്കാലം [Vikara Jeevi]

എന്റെ ഹോട്ടൽ ജോലിക്കാലം Ente Hotel Jolikkalam | Author : Vikara Jeevi   ഇത്
1998-  1999 കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. ഹോട്ടൽ
മാനേജ്മെന്റ് പഠനശേഷം കോട്ടയത്ത് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫായി ജോലി
ചെയ്യുന്ന സമയം.  മലയാള സിനിമയിലെ ഒട്ടുമിക്ക നടീ നടൻമാരും കോട്ടയം ഭാഗത്ത്
ഷൂട്ടിംഗ് സംബന്ധമായും അല്ലാതെയും വന്നാൽ താമസിക്കുന്നത് ഈ ഹോട്ടലിൽ ആയിരുന്നു.
അങ്ങിനെ ഒരു പാട് നടീനടൻമാരെ പരിചയപ്പെടുവാനും അവരുടെ പലരുടെയും […]

Continue reading

എന്റെ ഹോട്ടൽ ജോലിക്കാലം [Vikara Jeevi]

എന്റെ ഹോട്ടൽ ജോലിക്കാലം Ente Hotel Jolikkalam | Author : Vikara Jeevi   ഇത് 1998-  1999 കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠനശേഷം കോട്ടയത്ത് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം.  മലയാള സിനിമയിലെ ഒട്ടുമിക്ക നടീ നടൻമാരും കോട്ടയം ഭാഗത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് സംബന്ധമായും അല്ലാതെയും വന്നാൽ താമസിക്കുന്നത് ഈ ഹോട്ടലിൽ ആയിരുന്നു. അങ്ങിനെ ഒരു പാട് നടീനടൻമാരെ പരിചയപ്പെടുവാനും അവരുടെ പലരുടെയും […]

Continue reading

ഒരു ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം 3 [Vikara Jeevi]

ഒരു ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം 3 Oru Lockdown Kaalam Part 3 | Author : Vikara Jeevi | Previous Part   ഞാൻ എന്റെ ക്യാബിനിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നയാളെ റിസപ്ഷനിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു വിട്ടു. അയാളോട് കുറേ നേരം ചില അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് അയാളെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. അയാൾ പോയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും അന്നു നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ ഒരു സിനിമാകണക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നു.  നല്ല റൊമാൻറ്റിക് മൂഡിൽ നിന്നിട്ട് […]

Continue reading

ഒരു ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം 2 [Vikara Jeevi]

ഒരു ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം 2 Oru Lockdown Kaalam Part 2 | Author : Vikara Jeevi |
Previous Part   അന്ന് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് റൂമിലെത്തിയപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ നയനയുടെ
മെസ്ലേജ് പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ വന്നില്ല. രാത്രി 9.30 ആയപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റ്
മെസ്സേജ് വന്നു. അതിനു മറുപടിയായി ഇന്നെന്താ ഗുഡ് നൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളോ എന്ന് ഞാൻ
ചോദിച്ചു. നയന: ഉം ഞാൻ: എന്തു പറ്റിയെടോ നയന: ഒന്നും […]

Continue reading

ഒരു ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം 2 [Vikara Jeevi]

ഒരു ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം 2 Oru Lockdown Kaalam Part 2 | Author : Vikara Jeevi | Previous Part   അന്ന് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് റൂമിലെത്തിയപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ നയനയുടെ മെസ്ലേജ് പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ വന്നില്ല. രാത്രി 9.30 ആയപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റ് മെസ്സേജ് വന്നു. അതിനു മറുപടിയായി ഇന്നെന്താ ഗുഡ് നൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. നയന: ഉം ഞാൻ: എന്തു പറ്റിയെടോ നയന: ഒന്നും […]

Continue reading

ഒരു ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം [Vikara Jeevi]

ഒരു ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം Oru Lockdown Kaalam | Author : Vikara Jeevi   എന്റെ പേര്,
അല്ലേൽ വേണ്ട ഒരു പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു. കഥയിലും കഥയിലെ കമ്പിയിലുമല്ലേ കാര്യം.
ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഒരു കമ്പനിയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജരാണ്. ഈ ലോക്ക് ഡൗണിനു മുമ്പ്
മാർച്ച് ആദ്യമാണ് ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറിയത്. ആദ്യദിനം തന്നെ MD എന്നോട് പ്രത്യേകമായി
ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവിടുത്തെ ക്ളീനിംഗ് കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതാണ്.
കുറേ നാളുകളായി ഈ പോസ്റ്റിൽ […]

Continue reading

ഒരു ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം [Vikara Jeevi]

ഒരു ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം Oru Lockdown Kaalam | Author : Vikara Jeevi   എന്റെ പേര്, അല്ലേൽ വേണ്ട ഒരു പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു. കഥയിലും കഥയിലെ കമ്പിയിലുമല്ലേ കാര്യം. ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഒരു കമ്പനിയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജരാണ്. ഈ ലോക്ക് ഡൗണിനു മുമ്പ് മാർച്ച് ആദ്യമാണ് ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറിയത്. ആദ്യദിനം തന്നെ MD എന്നോട് പ്രത്യേകമായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവിടുത്തെ ക്ളീനിംഗ് കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതാണ്. കുറേ നാളുകളായി ഈ പോസ്റ്റിൽ […]

Continue reading