ആദ്യ വെപ്പാട്ടി സുഹറത്ത [തനിനാടന്‍]

ആദ്യ വെപ്പാട്ടി സുഹറത്ത Adya Veppatti Suhratha Author :  തനിനാടന്‍ നിനാടൻ സമയം ഏഴുമണിയാകുന്നു. കണ്ണാടിക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്റെ സുഹറത്ത്. പൗഡർ ഇട്ടു.കണമഷി കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ നീട്ടി എഴുതി. പൊട്ട് തൊട്ടു. ചുണ്ടിൽ ലിപ്റ്റിക്ക് തേച്ചു. “എടാ ഷെമീറേ..ആ മുല്ലപ്പൂ കൊണ്ടുതാടാ.” ഞാൻ മേശപ്പുറത്തുനിന്നും മുല്ലപ്പൂ കൊണ്ടു എടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്തു. “സമയം വൈകി നീ ഇതൊന്ന് ഇത്തേനെന്റെ തലേൽ ചൂടിത്താടാ” ഇത്ത് കൈ ഉയർത്തി കക്ഷത്ത് സ്പ്രേ അടിച്ചു. ഞാൻ ഇത്താന്റെ […]

Continue reading

വെപ്പാട്ടിയുടെ കാമകേളി

വെപ്പാട്ടിയുടെ കാമകേളി Veppattiyude Kamakeli bY Sushama | Next Part   എൻറെ പ്രിയ
സുഹൃത്ത് സമിതയെ കുറിച്ചാണ് ഈ കഥ. എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ഷബീര്‍ എന്ന
എൻറെ സഹോദരൻറെ വെപ്പാട്ടിയാണ് സ്മിത. സ്മിതയുടെ ജീവിത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന
ചിലതൊക്കെ ഇവിടെ കുത്തിക്കുറിക്കുകയാണ്. സമിതയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍
കുറച്ച് പുറകിലോട്ട് പോയി കുടുംബത്തില്‍ നിന്നു തെന്നെ തുടങ്ങണം. അമ്മ ദേവി.
സാമ്പത്തികമായി മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കാത്ത ഒരു സാധാരണ നായര്‍ കുടുംബത്തിലെ ഒരു
പെണ്ണ്. കൗമാരം തുളുമ്പി […]

Continue reading

വെപ്പാട്ടിയുടെ കാമകേളി

വെപ്പാട്ടിയുടെ കാമകേളി Veppattiyude Kamakeli bY Sushama | Next Part   എൻറെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സമിതയെ കുറിച്ചാണ് ഈ കഥ. എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ഷബീര്‍ എന്ന എൻറെ സഹോദരൻറെ വെപ്പാട്ടിയാണ് സ്മിത. സ്മിതയുടെ ജീവിത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ചിലതൊക്കെ ഇവിടെ കുത്തിക്കുറിക്കുകയാണ്. സമിതയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍ കുറച്ച് പുറകിലോട്ട് പോയി കുടുംബത്തില്‍ നിന്നു തെന്നെ തുടങ്ങണം. അമ്മ ദേവി. സാമ്പത്തികമായി മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കാത്ത ഒരു സാധാരണ നായര്‍ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പെണ്ണ്. കൗമാരം തുളുമ്പി […]

Continue reading