ഒരു ഗേ കുക്കോൾഡ് ഇതിഹാസം 2 [വനമകൻ]

ഒരു ഗേ കുക്കോൾഡ് ഇതിഹാസം 2 Oru gay cuckold ethihaasam Part 2 | Author : Vanmakan [ Previous Part ]   ഒരു ഗേ കുക്കോൾഡ് ഇതിഹാസം എന്ന കഥയുടെ തുടർ ഭാഗം ആണ് ഇത്. ആ പാർട്ടിൽ കുക്കോൾഡ് ഭാഗങ്ങൾ ചേർക്കാൻ മറന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം. അത് ലേശം വലുതായിപ്പോയത് കൊണ്ടു പറ്റിയത് ആണ്. സൊ, ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രോ – ഞാൻ സിജിത്ത്. വയസ് 20. സ്ഥലം പാലക്കാട്‌, എറണാകുളത്ത് […]

Continue reading

ഒരു ഗേ കുക്കോൾഡ് ഇതിഹാസം [വനമകൻ]

ഒരു ഗേ കുക്കോൾഡ് ഇതിഹാസം Oru gay cuckold ethihaasam | Author : Vanmakan   എന്റെ പേര് സിജിത്ത്. വയസ് 20. സ്ഥലം പാലക്കാട്‌. ഒരു ഗേ അനുഭവം, പതിവില്ലാത്ത ഒരു ഗേ -കുക്കോൾഡ് അനുഭവവും ആയി ആണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഫുൾ ഗേ ആണ്. അത് കൊണ്ടു , സ്ട്രൈറ്റ് കൂട്ടുകാർ ബൈ പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു മീഡിയം തടി, വെളുത്ത നിറം, 5 അടി 6 ഇഞ്ച് ഉയരം. അതാണ് ഞാൻ. പൊടി […]

Continue reading