അര്ജുനോദയം [Van Persey II]

അര്ജുനോദയം Arjunodayam | Author : Van Persey II   നാട്ടിൻപുറമാണ്,തിരക്കുകളും ബഹളങ്ങളും പൊതുവെ കുറവായ എന്നാൽ ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഇടമാണ് എന്റെ നാട്,മിക്കവരും ഇടത്തരക്കാർ അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിനു വേണ്ടി അഡ്വാനിക്കുന്നവർ.അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ്-പെണ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജോലികളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവരാണ് അധികവും.രാവിലെ ജോലികൾക്കായി പോവുന്നവർ വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ എത്തിച്ചേരു.അവിടെയാണ് ബി.ടെക് ബിരുദധാരിയായ കഥാനായകനായ എന്റെ സംഭവബഹുലമായ ജീവിതം നടന്നു പോരുന്നത്.പേര് അർജുൻ,പഠനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വെറുതെ സമയം പാഴാക്കി ഈ നാടിന്റെ (പൂറെന്നു തിരുത്തി വായിക്കുക) ചൂടും ചൂരും […]

Continue reading