തുലാവര്‍ഷ രാത്രിയില്‍ [Master]

തുലാവര്‍ഷ രാത്രിയില്‍ THULAVARSHA RATHRIYIL KAMBIKATHA Author MASTER www.kambikuttan.net എന്റെ പേരില്‍ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല; ഒരു സാദാ കിഴങ്ങന്‍ ഭര്‍ത്താവാണ് ഞാന്‍. നല്ല ബിപി (ഭാര്യയെ പേടി) ഉള്ളയാള്‍. എന്നാലും പറഞ്ഞേക്കാം; പേര് സുഗുണന്‍. ഭാര്യ സുഗ്വേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കും. നാട്ടുകാര്‍ കൊതുകേട്ടാ എന്നും; കാരണം എന്റെ ബിപിയെപ്പറ്റി നാട്ടുകാര്‍ക്ക് അറിയാം. എന്റെ ഭാര്യ സര്‍വഗുണസമ്പന്നയായ ഒരു കാട്ടുകൂതറ ആണ്. പേര് കേട്ടാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് രോമാഞ്ചം കൊള്ളാന്‍ ഇടയുണ്ട്; പക്ഷെ കൈയിലിരിപ്പ്; അത് ഞാനാണ്‌ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഐശ്വര്യ […]

Continue reading

തുലാവര്‍ഷ രാത്രിയില്‍ [Master]

തുലാവര്‍ഷ രാത്രിയില്‍ THULAVARSHA RATHRIYIL KAMBIKATHA Author MASTER www.kambikuttan.net എന്റെ പേരില്‍ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല; ഒരു സാദാ കിഴങ്ങന്‍ ഭര്‍ത്താവാണ് ഞാന്‍. നല്ല ബിപി (ഭാര്യയെ പേടി) ഉള്ളയാള്‍. എന്നാലും പറഞ്ഞേക്കാം; പേര് സുഗുണന്‍. ഭാര്യ സുഗ്വേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കും. നാട്ടുകാര്‍ കൊതുകേട്ടാ എന്നും; കാരണം എന്റെ ബിപിയെപ്പറ്റി നാട്ടുകാര്‍ക്ക് അറിയാം. എന്റെ ഭാര്യ സര്‍വഗുണസമ്പന്നയായ ഒരു കാട്ടുകൂതറ ആണ്. പേര് കേട്ടാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് രോമാഞ്ചം കൊള്ളാന്‍ ഇടയുണ്ട്; പക്ഷെ കൈയിലിരിപ്പ്; അത് ഞാനാണ്‌ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഐശ്വര്യ […]

Continue reading