തുടക്കം 4 [ ne-na ]

തുടക്കം 4 [  Story BY – [ ne–na ]  ] THUDAKKAM  PART 4 PREVIOUS PARTS  കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിൽ തലവച്ചു കിടക്കുന്ന കാർത്തികിനെ ആണ് ആര്യ കാണുന്നത്. അവൾ അവന്റെ മുടി ഇഴകൾ കൈ കൊണ്ട് തടവി. അവന്റെ മുന്നിൽ നഗ്ന ആക്കപെട്ടത്തിലോ, അവളുടെ രഹസ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ അവൻ തോട്ടതിലോ അവൾക്കു യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ലായിരുന്നു, അവളുടെ ശരീരം അവനു ഉള്ളതാണെന്ന് അവൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു, അത്രയേറെ അവൾ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അവൻ മുഖം […]

Continue reading