രാധികയുടെ കഴപ്പ് 9 [SmiTha] [അവസാന അദ്ധ്യായം]

രാധികയുടെ കഴപ്പ് 9 [അവസാന അദ്ധ്യായം] Radhikayude Kazhappu Part 9 | Author :
SmiTha Previous Parts   ഡാർവിൻ ചെറുപട്ടണത്തിന് മുകളിൽ മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന ഒരു
സായാഹ്നം. തൊട്ടുമുമ്പിലെ കുന്നിൻ മുകളിൽ ബില്ലിയും സംഘവും പാടിത്തിമിർക്കുകയാണ്.
മൂടൽ മഞ്ഞിനൊപ്പം ഒഴുകിപ്പരക്കുകയാണ് സാക്സോഫോണിന്റെയും ക്ളാർനെറ്റിന്റെയും മാവോറീ
ഡ്രമ്മിന്റെയും മന്ത്രണം പോലെയുള്ള സംഗീതം. രാധികയിനിയും കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ?
ദൂരെ ഭീകരനായ ഉരഗത്തെപ്പോലെ നിശ്ച്ചലം കിടക്കുന്ന ഉലൂരുവിനെയും അതിന് ചുറ്റും
ഉറുമ്പുകളെപ്പോലെ നീങ്ങുന്ന സഞ്ചാരികളെയും നോക്കി നിൽക്കെ […]

Continue reading

രാധികയുടെ കഴപ്പ് 8 [SmiTha]

രാധികയുടെ കഴപ്പ് 8 Radhikayude Kazhappu Part 8 | Author : SmiTha Previous Parts
    ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രാധികയുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ണുകൾ മാറ്റാൻ എനിക്ക്
കഴിഞ്ഞില്ല. ഉറങ്ങുമ്പോൾ മാലാഖാമാർക്ക് ഈ മുഖമാണ്, ഞാൻ മനസ്സിലോർത്തു. രാധിക എന്ന
മാലാഖ. അഭൗമ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഭൂമിയിലെ അംബാസഡർ. ഓരോ ഭോഗത്തിനു ശേഷവും സൗന്ദര്യം
ഇരട്ടിക്കുകയാണ് ഇവളിൽ. ഓരോ പുരുഷനും അവരുടെ പ്രളയ രേതസ്സിനോടൊപ്പം നവ
സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സമവാക്യങ്ങൾ കൂടി രാധികയ്ക്ക് നൽകുന്നു. നൂറു പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം
[…]

Continue reading