മദാലസമേട് ഇതുവരെ [പമ്മൻ JR]

മദാലസമേട് കഥ ഇതുവരെ MADALASA MEDU KADHA ITHUVARE [മെഗാ നോവൽ] BY PAMMAN JR   പ്രിയരേ, മദാലസമേട് എന്ന മെഗാ നോവലിന്റെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങള്‍ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഇതൊരു മെഗാ നോവല്‍ ആയതിനാല്‍ വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ട് അടുത്തടുത്ത ദിനങ്ങളില്‍ ഓരോ എപ്പിസോഡുകളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനാണ് തീരുമാനം. അതിന് മുന്നോടിയായി ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഭാഗങ്ങള്‍ ഒന്നുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. കഥാപാത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനാണിത്. ഇതില്‍ ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ച ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി […]

Continue reading

മദാലസമേട് 1 [പമ്മൻ JR]

മദാലസമേട് 1 MADALASAMEDU 1 AUTHOR : PAMMAN JUNIOR   പ്രിയ വായനക്കാരെ, മദാലസമേട് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇത് മദാലസമേട് എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ കഥയാണ്. ഓരോ ഗ്രാമീരുടെയും ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ അവരുടെ ദൈന്യംദിനജീവിതവുമായി ഇടപെടുത്തി അവര്‍ക്ക് തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് വീക്ഷിക്കുവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ നോവല്‍ വായിക്കുന്നവരോട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങള്‍ പറ്റുകൊള്ളട്ടേ. മദാലസമേട് എന്ന പേരില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ നോവലിന്റെ ഓരോ അധ്യായത്തിനും ഓരോ പേരാണ് ഇടുന്നത്. ഓരോ വരികള്‍ക്കിടയിലും രതി ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വായനക്കാര്‍ ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ച് […]

Continue reading