അമ്മവീട് ഭാഗം 3 [Kingbeyondwall]

അമ്മവീട് ഭാഗം 3 Ammaveedu Part 3 | Author : Kingbeyondwall | Previous Part  
അങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂറിനടുത്ത് ഞാൻ വല്ല്യമ്മ ഉറങ്ങുന്നതും നോക്കി കിടന്നു.. അങ്ങനെ
വല്ല്യമ്മ ചെറുതായി കൂർക്കം വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ഏട്ടൻ എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ്
കിടന്ന് ചെറുതായി എന്നെ തട്ടിവിളിച്ചു അമ്മ ഉറങ്ങി നീ ഇങ്ങോട്ട് കിടന്നോ എന്നു
ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു..എന്നിട്ട് പതിയെ എന്റെ മുകളിലൂടെ അപ്പുറത്തേയ്ക്ക് കിടന്നു.
അത് ഞങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു.. […]

Continue reading