ആന്റി മരിയ 14

ആന്റി – മരിയ 13  Aunty Mariya Kambi katha bY: സുഗു |  Click here to read
previous parts “അലസമദാലസ മരിയ.. അവളുടെ പൂറിൽ … അപാര വലിപ്പമോലു- മാ
കാപ്പിരിക്കുണ്ണ …” മരിയയുടെ പപ്പയും മമ്മിയും ആൻറിയുടെ പപ്പയും മമ്മിയും കൂടി ഒരു
ദിവസത്തെ ധ്യാനം കൂടുന്നതിനായി പള്ളിയിൽ പോയ ദിവസമായിരുന്നു അന്ന്. അവരെല്ലാം പോയ
ശേഷം മരിയ ആൻറിയുടെ വീട്ടിലെത്തി. വാതിൽ തുറന്ന് ബീന അവളെ അകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ച്
നടത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു […]

Continue reading

ആന്റി മരിയ 14

ആന്റി – മരിയ 13  Aunty Mariya Kambi katha bY: സുഗു |  Click here to read previous parts “അലസമദാലസ മരിയ.. അവളുടെ പൂറിൽ … അപാര വലിപ്പമോലു- മാ കാപ്പിരിക്കുണ്ണ …” മരിയയുടെ പപ്പയും മമ്മിയും ആൻറിയുടെ പപ്പയും മമ്മിയും കൂടി ഒരു ദിവസത്തെ ധ്യാനം കൂടുന്നതിനായി പള്ളിയിൽ പോയ ദിവസമായിരുന്നു അന്ന്. അവരെല്ലാം പോയ ശേഷം മരിയ ആൻറിയുടെ വീട്ടിലെത്തി. വാതിൽ തുറന്ന് ബീന അവളെ അകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു […]

Continue reading

ആന്റി-മരിയ — 8

 ആന്റി – മരിയ 8 | Aunty Mariya 8 Aunty Mariya Kambi katha bY: സുഗു |  Click here to read previous parts തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മരിയ എഴുന്നേറ്റ്‌ School -ൽ പോകുവാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി.അവൾ കുളി കഴിഞ്ഞ് aunty കൊടുത്ത നീല പാന്റിയും (ബായും ധരിച്ച് യൂണിഫോം അണിഞ്ഞ് സുന്ദരിക്കുട്ടിയായി. അപ്പോഴാണ് പപ്പ Phone ഉം ആയി വന്നത്. ” ദേ നിന്നെ ബീന വിളിക്കുന്നു.” മരിയ Phone വാങ്ങി – “ഹലോ ആൻറി […]

Continue reading

ആന്റി മരിയ 7

 ആന്റി – മരിയ 7 | Aunty Mariya 7 Aunty Mariya Kambi katha bY: സുഗു |  Click here
to read previous parts ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മമ്മിയും മരിയയും മുടങ്ങാതെ പള്ളിയിൽ
പോകാറുണ്ട്. മരിയ റെഡിയായി – “മമ്മീ ഞാൻ ആന്റിയെ വിളിക്കാം ടൊ ” “ഇതെന്താടീ അര
മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ മതീലൊ” “മമ്മി റെഡിയായി അങ്ങോട്ട് പോരെ ഞ നവിടെ കാണാം ”
“ശരി” അപ്പോൾ പപ്പയുടെ Phone ശബ്ദിച്ചു. “ദാ .. നിനക്കാ അന്റിയാ […]

Continue reading

ആന്റി മരിയ 7

 ആന്റി – മരിയ 7 | Aunty Mariya 7 Aunty Mariya Kambi katha bY: സുഗു |  Click here to read previous parts ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മമ്മിയും മരിയയും മുടങ്ങാതെ പള്ളിയിൽ പോകാറുണ്ട്. മരിയ റെഡിയായി – “മമ്മീ ഞാൻ ആന്റിയെ വിളിക്കാം ടൊ ” “ഇതെന്താടീ അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ മതീലൊ” “മമ്മി റെഡിയായി അങ്ങോട്ട് പോരെ ഞ നവിടെ കാണാം ” “ശരി” അപ്പോൾ പപ്പയുടെ Phone ശബ്ദിച്ചു. “ദാ .. നിനക്കാ അന്റിയാ […]

Continue reading

ആന്റി – മരിയ – 5

 ആന്റി – മരിയ 5 | Aunty Mariya 5 Aunty Mariya Kambi katha bY: സുഗു |  Click here to read previous parts മരിയക്ക് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിൽ തലേ രാ(തി മുതൽ ഇന്ന് രാവിലെ അടക്കം നടന്ന സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. അവളുടെ പൂറി തളുകൾ വിങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു, അവൾ തുടകൾ ഇടയ്ക്കിടക്ക് കൂട്ടിത്തിരുമ്മുകയും ഞെരിക്കുകയും ചെയ്തു.യോനിയിൽ മദജലം എപ്പോഴും ഊറി പാൻറി നനഞ്ഞു കുതിർന്നു .അവൾ ഇടക്ക് bathroom ൽ പോയി യോനിയെല്ലാം ഒന്നു കഴുകി വഴുവഴുപ്പ് […]

Continue reading