അശ്വതി എന്റെ ഭാര്യ [Train Journey 3] [Subin]

അശ്വതി എന്റെ ഭാര്യ 3 Aswathi Ente bharya : Train Journey 3 | Author : Subin [
Previous Part ]   അവൾ വികാരവിവശയായി സെബാസ്റ്റ്യനടുത്തേക്ക് ചേർന്ന് നിന്നു.. ഹൈ
ഹീൽസ് ചെരുപ്പായതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് അയാളുടെ ചുണ്ടിനൊപ്പം ഉയരം ഉണ്ട്.. അവളുടെ
മാംസാലമായ വയറ് അയാളുടെ വയറ്റിൽ അമർന്നു.. അവൾ മെല്ലെ കൈ അയാളുടെ ഇടുപ്പിലൂടെ
ചുറ്റി.. അവൾ തന്റെ മാറിടം സെബാസ്റ്റ്യന്റെ ബലിഷ്ടമായ നെഞ്ചിലേക്ക് അമർത്തി..
അയാളും തന്റെ കൈകൾ […]

Continue reading

അശ്വതി എന്റെ ഭാര്യ [Train Journey 2] [Subin]

അശ്വതി എന്റെ ഭാര്യ 2 Aswathi Ente bharya : Train Journey 2 | Author : Subin [
Previous Part ] ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിന് കിട്ടിയ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും
നിർദേശങ്ങൾക്കും നന്ദി.. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീകഹിക്കുന്നു..
*************************************** ട്രെയിനിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള കുലുക്കത്തിൽ
നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്ന അശ്വതി ഏതോ സ്വപ്നത്തിൽനിന്നെന്ന പോലെ ഞെട്ടിയുണർന്നു..
ദീർഘനിദ്രയിൽ നിന്നും ഞെട്ടിയുണർന്ന് പരിസരബോധം കിട്ടാതെ അവൾ ഒരുനിമിഷം സ്ഥബ്ധയായി
അങ്ങിനെ തന്നെ ഇരുന്നു.. സ്ഥലകാല ബോധം […]

Continue reading