പ്രത്യുപകാരം [സൗമ്യ]

പ്രത്യുപകാരം Story : Prathyupakaaram | Author : Soumya   സൗമ്യ എന്നാണ് എന്റെ
പേര് വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ അനിയത്തി അമ്മുമ്മ ആണ് ഉള്ളത് അച്ഛന് കച്ചവടം ആയിരുന്നു
ചെന്നൈ ഇൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ മിടുക്കി ആയതിനാൽ എന്നേ ബിടെക് ചേർക്കാൻ ഇരുന്നു ആ സമയത്തു
അച്ഛന്റെ പാർട്ണർ അച്ഛനെയും പറ്റിച്ചു പോയി സാമ്പത്തീകമായി മോശം അവസ്ഥയിൽ എത്തി
അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ബിടെക് ചേരാനുള്ള സമയം പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ
അച്ഛന്റെ […]

Continue reading