എന്റെ സ്വപ്‍നം ഒരു ഫാന്റസി [Sheena]

എന്റെ സ്വപ്‍നം ഒരു ഫാന്റസി Ente Swapnam Oru Fantasy | Author : Sheena     ഹലോ ഫ്രണ്ട്‌സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഷീനാ. ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉള്ളത് അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ. എന്റെ ഒരു സ്വപ്നം ആണ്, ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ഒരു സ്വപ്നം, അഥവാ ഒരു ഫാന്റസി. ഈ ഫാന്റസി എന്നെ പലപ്പോഴും മൂഡ് ആകുന്നതാണ്. ഇത് ഒരുപാട് ഒന്നുമില്ലാട്ടോ. ഫാന്റസി വായിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ സമയം കളയേണ്ട… എവിടെ […]

Continue reading

ഞാൻ ഷീനാ തോമസ്

ഞാൻ ഷീനാ തോമസ് NJAN SHEENA THOMAS | AUTHOR:SHEENA THOMAS എനിക് ഒരു കഥ എഴുതി ഒരു
മുൻപരിചയം ഇല്ല ഇത് ശരിക്കും എന്റെ സ്വന്തം അനുഭവം ആണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച
ചില തെറ്റുകൾ ആണോ അതോ എനിക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം ആണോ എന്നൊന്നും എനിക് അറിയില്ല അതു
നിങ്ങൾ വായിച്ചു തീരുമാനിക്കണം.. ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ 35 വയസിൽ എത്തി നിക്കുന്നു എന്റെ
പോയ കാലത്തേക് ഒന്നു തിരിജു നോക്കുമ്പോ മറക്കാൻ ആകാത്ത […]

Continue reading

ഞാൻ ഷീനാ തോമസ്

ഞാൻ ഷീനാ തോമസ് NJAN SHEENA THOMAS | AUTHOR:SHEENA THOMAS എനിക് ഒരു കഥ എഴുതി ഒരു മുൻപരിചയം ഇല്ല ഇത് ശരിക്കും എന്റെ സ്വന്തം അനുഭവം ആണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ചില തെറ്റുകൾ ആണോ അതോ എനിക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം ആണോ എന്നൊന്നും എനിക് അറിയില്ല അതു നിങ്ങൾ വായിച്ചു തീരുമാനിക്കണം.. ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ 35 വയസിൽ എത്തി നിക്കുന്നു എന്റെ പോയ കാലത്തേക് ഒന്നു തിരിജു നോക്കുമ്പോ മറക്കാൻ ആകാത്ത […]

Continue reading