ഷജ്നാമെഹ്റിൻ 5

ഷജ്നാമെഹ്റിൻ 5 Shajna Mehrin Part 5 by ഷജ്നാദേവി‌ | Previous Parts CLICK “ഈ‌
ഭാഗം ഇന്ന് ഒന്നാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ന്റെ ചുന്ദരിവാവ ന്റെ പൊന്നാമിനാക്ക്
സമർപ്പിക്കുന്നു.” -ഷജ്നാദേവി- * * * * * * * അതേസമയം സുഹറയ്ക്ക് മകളുടെ നിർദ്ദേശം
രസിച്ചില്ലെങ്കിലും‌ ‘ഞാനിപ്പൊന്ന് ഒളിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ പടച്ചോനല്ലാതെ ആരാണ് അറിയാൻ
പോകുന്നത്’ എന്ന ചിന്തയിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവൾ പുതിയതെന്തെങ്കിലും‌
പഠിക്കാമെന്ന ആശയോടെ വാതിൽ പഴുതിലൂടെ തോഴിമാരുറങ്ങുന്ന മുറിയിൽ എത്തി നോക്കി. […]

Continue reading

ഷജ്നാമെഹ്റിൻ 5

ഷജ്നാമെഹ്റിൻ 5 Shajna Mehrin Part 5 by ഷജ്നാദേവി‌ | Previous Parts CLICK “ഈ‌ ഭാഗം ഇന്ന് ഒന്നാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ന്റെ ചുന്ദരിവാവ ന്റെ പൊന്നാമിനാക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു.” -ഷജ്നാദേവി- * * * * * * * അതേസമയം സുഹറയ്ക്ക് മകളുടെ നിർദ്ദേശം രസിച്ചില്ലെങ്കിലും‌ ‘ഞാനിപ്പൊന്ന് ഒളിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ പടച്ചോനല്ലാതെ ആരാണ് അറിയാൻ പോകുന്നത്’ എന്ന ചിന്തയിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവൾ പുതിയതെന്തെങ്കിലും‌ പഠിക്കാമെന്ന ആശയോടെ വാതിൽ പഴുതിലൂടെ തോഴിമാരുറങ്ങുന്ന മുറിയിൽ എത്തി നോക്കി. […]

Continue reading

ഷജ്നാമെഹ്റിൻ 3

ഷജ്നാമെഹ്റിൻ 3 Shajna Mehrin Part 3 by ഷജ്നാദേവി‌ | READ ALL CLICK റൂമിലെത്തിയ
സുഹറ അലമാരയിൽ നിന്ന് പുതുവസ്ത്രമെടുത്ത് അവൾക്ക് നൽകി. “ഇതുമ്മാടെ
കല്ല്യാണസാരിയല്ലേ” “ഉം.. ഇന്ന് നീയാണിതിടേണ്ടത് ഉമ്മ കാണട്ടെ നിന്റെ അഴക്” ഇതും
പറഞ്ഞ് സുഹറയവളെ അണിയിച്ചൊരുക്കി അതിസുന്ദരിയാക്കി. സുഹറ മറ്റൊരു സാരിയെടുത്ത്
വാരിച്ചുറ്റി. ‘ഈ ഉമ്മാടെയൊരു വട്ട്’ “സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട്ന്റെ പൊട്ടത്തിപ്പെണ്ണ്”
“പോടി പെണ്ണെ,മെഹ്റിൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ സുഹറയുള്ളൂ” സുഹറ മോൾക്കഭിമുഖമായി നിന്ന്
നിതംബത്തിന് മുകളിൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് ചുണ്ടുകളിൽ ചുംബിച്ചു. സുഹറയുടെ പരിധികൾ
ലംഘിച്ച […]

Continue reading

ഷജ്നാമെഹ്റിൻ 3

ഷജ്നാമെഹ്റിൻ 3 Shajna Mehrin Part 3 by ഷജ്നാദേവി‌ | READ ALL CLICK റൂമിലെത്തിയ സുഹറ അലമാരയിൽ നിന്ന് പുതുവസ്ത്രമെടുത്ത് അവൾക്ക് നൽകി. “ഇതുമ്മാടെ കല്ല്യാണസാരിയല്ലേ” “ഉം.. ഇന്ന് നീയാണിതിടേണ്ടത് ഉമ്മ കാണട്ടെ നിന്റെ അഴക്” ഇതും പറഞ്ഞ് സുഹറയവളെ അണിയിച്ചൊരുക്കി അതിസുന്ദരിയാക്കി. സുഹറ മറ്റൊരു സാരിയെടുത്ത് വാരിച്ചുറ്റി. ‘ഈ ഉമ്മാടെയൊരു വട്ട്’ “സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട്ന്റെ പൊട്ടത്തിപ്പെണ്ണ്” “പോടി പെണ്ണെ,മെഹ്റിൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ സുഹറയുള്ളൂ” സുഹറ മോൾക്കഭിമുഖമായി നിന്ന് നിതംബത്തിന് മുകളിൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് ചുണ്ടുകളിൽ ചുംബിച്ചു. സുഹറയുടെ പരിധികൾ ലംഘിച്ച […]

Continue reading

ഷജ്നാമെഹ്റിൻ 2

ഷജ്നാമെഹ്റിൻ 2 Shajna Mehrin Part 2 by ഷജ്നാദേവി‌ | ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കുവാന്‍ CLICK പരിസര ബോധം വന്ന ഷജ്ന ബെഡ്ഡിൽ കിടന്ന തന്റെ അടിവസ്ത്ര‌വും അങ്കത്തിൽ സാരമായ പരിക്ക് പറ്റിയ പുസ്തകവുമെടുത്ത് അരയിൽ തിരുകി.അരയിൽ അത് തള്ളി നിൽക്കുന്നതിനാൽ‌ മനോഹരമായി ബെഡ്ഡിൽവച്ച് സ്ത്രീകളുടെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ അത് മടക്കി‌ അരയിൽ ഭദ്രമാക്കി വച്ചു. ആരെങ്കിലും വന്ന് കാണരുതല്ലോ…ദേവിക വരുമ്പോൾ അവളെ നേരിട്ടേൽപ്പിക്കാം. പതുക്കെയെണീറ്റ് ലക്ഷ്മീരൂപം കൊത്തിയ കരിവീട്ടിക്കട്ടിളയുടെ ഇരുവശത്തും ഇരു കൈകളും വെച്ച് പുറത്തേക്ക് […]

Continue reading

പൊന്നോമന മകൾ 3

പൊന്നോമന മകൾ 3 Ponnomana Makal Part 3 bY ShajnaDevi @Muthuchippi.net READ ALL
PART PLEASE CLICK HERE  മൂന്നാം ഭാഗം ആദ്യമേ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രിയ
വായനക്കാർ കൂടുതൽ പേജുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് മൂന്നാം ഭാഗം ഒന്ന് പൊളിച്ചെഴുതാൻ
ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ പൊളിച്ചെഴുതുമ്പോൾ കൃത്രിമത്വം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ
പിന്തിരിയുകയായിരുന്നു. ക്ഷമിക്കുമല്ലോ? വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക
നാലാം ഭാഗം വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന്. നാലാം ഭാഗം ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ ഈ കഥയുടെ അവസാന
ഭാഗവും,മുൻ പാർട്ടുകളെ […]

Continue reading

പൊന്നോമന മകൾ 3

പൊന്നോമന മകൾ 3 Ponnomana Makal Part 3 bY ShajnaDevi @kambikuttan.net READ ALL PART PLEASE CLICK HERE  മൂന്നാം ഭാഗം ആദ്യമേ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രിയ വായനക്കാർ കൂടുതൽ പേജുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് മൂന്നാം ഭാഗം ഒന്ന് പൊളിച്ചെഴുതാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ പൊളിച്ചെഴുതുമ്പോൾ കൃത്രിമത്വം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പിന്തിരിയുകയായിരുന്നു. ക്ഷമിക്കുമല്ലോ? വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക നാലാം ഭാഗം വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന്. നാലാം ഭാഗം ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ ഈ കഥയുടെ അവസാന ഭാഗവും,മുൻ പാർട്ടുകളെ […]

Continue reading

പൊന്നോമന മകൾ 2

പൊന്നോമന മകൾ 2 Ponnomana Makal Part 2 bY ShajnaDevi | All Parts രാജൻ തുടർന്നു… അന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണെന്ന് സുധ മറന്നിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും ഞാൻ ഈ ചതി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. രാത്രിയാവുന്നതു വരെ ക്ഷമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു രാഹുലും പ്രിയയും ഉറങ്ങുന്നത് വരെ ക്ഷമിച്ചു, അവർ ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു വന്നതേയുള്ളൂ. പ്രിയക്ക് വയസ്സ് 15 ആവുന്നു ഈ വർഷം പത്താം ക്ലാസ്സ് ആണ് രാഹുൽഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലും. മക്കൾ പഠനം കഴിഞ്ഞു ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. രണ്ട് പേരും […]

Continue reading

പൊന്നോമന മകൾ 1

പൊന്നോമന മകൾ 1 Ponnomana Makal First Part bY ShajnaDevi എന്റെ സുഹൃത്ത് രാജന്റെ കഥയാണിത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള എളിയ ശ്രമം.    എന്റെ ഭാര്യ വെളുത്ത സുന്ദരി സൗന്ദര്യത്തിൽ അൽപ്പം കുറവുണ്ടെങ്കിലും നിറത്തിൽ ഒട്ടും കുറവല്ല സുധ. 21 വയസ്സിലാണ് എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് അവൾക്ക് 18 വയസ്സായിരുന്നു. രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരോമന പിറന്നു കൃഷ്ണപ്രിയ അവൾക്ക് അനിയൻ രാഹുൽകൃഷ്ണ.   സെക്സിൽ എന്റെ ഭാര്യ ഓരോ വർഷം കഴിയും […]

Continue reading