ചിത്രഗീതം 2

ചിത്രഗീതം 2 Chithrageetham bY Satheerthyan | Previous Part   രഞ്ജിയേട്ടനും ഞാനും
അവസരം കിട്ടുബോൾ എല്ലാം ഈ കളികൾ തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു.ആ കൈകകളുടെ സ്പർശനം കൊണ്ട്
ഇപ്പോൾ എന്ടെ കുണ്ണകുട്ടൻ ചെറുതായി ദ്രാവകം പൊടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.അന്നൊരു
ശനിയാഴ്ച ആയിരുന്നു.വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു.രാമേട്ടന്ടെ മോളുടെ
കല്യാണതലേന്ന് ആണിന്ന് നീ ഒന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് വരാൻ.ഞാൻ ഒരു ഏഴരമണി ആയപ്പോൾ
കല്യാണവീട്ടിൽ എത്തി.ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരോടൊപ്പം കൂടി
സദ്യക്കുള്ള വാഴയില ഒക്കെ തുടച്ചു വച്ചു.ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം […]

Continue reading

ചിത്രഗീതം 2

ചിത്രഗീതം 2 Chithrageetham bY Satheerthyan | Previous Part   രഞ്ജിയേട്ടനും ഞാനും അവസരം കിട്ടുബോൾ എല്ലാം ഈ കളികൾ തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു.ആ കൈകകളുടെ സ്പർശനം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ടെ കുണ്ണകുട്ടൻ ചെറുതായി ദ്രാവകം പൊടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.അന്നൊരു ശനിയാഴ്ച ആയിരുന്നു.വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു.രാമേട്ടന്ടെ മോളുടെ കല്യാണതലേന്ന് ആണിന്ന് നീ ഒന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് വരാൻ.ഞാൻ ഒരു ഏഴരമണി ആയപ്പോൾ കല്യാണവീട്ടിൽ എത്തി.ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരോടൊപ്പം കൂടി സദ്യക്കുള്ള വാഴയില ഒക്കെ തുടച്ചു വച്ചു.ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം […]

Continue reading

ചിത്രഗീതം

ചിത്രഗീതം Chrithrageetham bY Satheerthyan   പ്രിയ കൂട്ടുകാരേ ഇത് കഥയല്ല,എന്ടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളുടെ പങ്കുവെക്കൽ ആണ്.പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നു.ഞാൻ ശ്യാം,വയസ്സ് 34 ,കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഒരു അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിൽ ആണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്.അച്ചൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ,അമ്മ ഹൗസ് വൈഫ് 6th ക്ലാസിൽ ആയിരുന്നു എന്നിൽ രതി ചിന്തകൾ മുളപൊട്ടി തുടങ്ങിയത്.നാട്ടിൽ ടി.വി ഒന്നും അത്ര പ്രചാരത്തിൽ ആകാത്ത കാലം.ആകെ ഒരു ടി.വി ഉള്ളത് വായനശാലയിൽ ആണ്. സ്കൂൾ അടച്ചാൽ സന്ധ്യനേരം മുതൽ വായനശാലയിൽ പോയി ദൂരദർശൻ കാണുന്നതാണ് […]

Continue reading