തനിക്കു ജട്ടിയില്ലേ [Roja]

തനിക്കു ജട്ടിയില്ലേ Thanikku Jattiyille | Author : Roja   ദീപു…. വെറുമൊരു കുട്ടി അല്ല, ഇപ്പോൾ….. തള്ളി… നിരങ്ങി… പത്തൊമ്പതിന്റെ പടി വാതിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു യുവാവ്… ! താൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ല….. കൗമാരം പിന്നിട്ടത്.. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മാത്രമാണ്…. ദീപു   പാന്റ്സിലേക്ക് മാറിയത്…    അതും     കോളേജിൽ   പോകാൻ      മാത്രം… നാട്ടിലൊക്കെ    നിക്കർ ഇട്ടോണ്ട് നടന്നപ്പോൾ… കുസൃതി കുടുക്കകൾ ആയ ചില പെമ്പിള്ളേർ….. ചിലർ തുറിച്ചും…. […]

Continue reading

മോഡൽ റാണി 13 [Roja]

മോഡൽ റാണി 13 Model Raani Part 13 | Author: Roja Previous Parts   ക്യാമറാമാൻ
ക്രിസ്റ്റി കൊണക്കാൻ വിളിക്കുന്നതും കാത്തു ഇരിപ്പാണ്, ഉമ….. ഒരു ജോലി ഒതുക്കാൻ……
മാത്രവുമല്ല, ഒന്നിനും കടം ഇടരുത് എന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയാറുള്ളത്…… എന്തായാലും അയാൾ
തന്നെ പണ്ണും….. അത് പിന്നെ ഒരു ദിവസം മുമ്പായാൽ അത്രയും നല്ലത്… വാസ്തവത്തിൽ…
“എന്നെ കൊണച്ചു കൊള്ളൂ… കുണ്ണ ഇരിക്കുന്നേടത്തു പൂറുമായി ഞാൻ എത്തി കൊള്ളാം…. “എന്ന
ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം…. […]

Continue reading

മോഡൽ റാണി 13 [Roja]

മോഡൽ റാണി 13 Model Raani Part 13 | Author: Roja Previous Parts   ക്യാമറാമാൻ ക്രിസ്റ്റി കൊണക്കാൻ വിളിക്കുന്നതും കാത്തു ഇരിപ്പാണ്, ഉമ….. ഒരു ജോലി ഒതുക്കാൻ…… മാത്രവുമല്ല, ഒന്നിനും കടം ഇടരുത് എന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയാറുള്ളത്…… എന്തായാലും അയാൾ തന്നെ പണ്ണും….. അത് പിന്നെ ഒരു ദിവസം മുമ്പായാൽ അത്രയും നല്ലത്… വാസ്തവത്തിൽ… “എന്നെ കൊണച്ചു കൊള്ളൂ… കുണ്ണ ഇരിക്കുന്നേടത്തു പൂറുമായി ഞാൻ എത്തി കൊള്ളാം…. “എന്ന ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം…. […]

Continue reading

മോഡൽ റാണി 12 [Roja]

മോഡൽ റാണി 12 Model Raani Part 12 | Author: Roja Previous Parts ഉമ തന്റെ അന്നത്തെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു കാർ വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും ശ്യാമിന്റെ വീട്ടിലെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്നു….. അമ്മയുടെ ലൈംഗിക തൃഷ്ണയ്ക് ഒരു പോംവഴി എന്ന നിലയ്ക്കു മകളുടെ ഒരു കൈ സഹായം….. വലുതായി കേട്ടുകേൾവി ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്… “തന്റെ പൂറ് നിറക്കൽ പരിപാടി എങ്ങിനെയും മുട്ടില്ലാതെ നടന്ന് പോകുന്നു.. .  അമ്മയുടെ കടി മാറ്റി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അല്ലാതെ വേറാര്…..  […]

Continue reading

മോഡൽ റാണി 12 [Roja]

മോഡൽ റാണി 12 Model Raani Part 12 | Author: Roja Previous Parts ഉമ തന്റെ അന്നത്തെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു കാർ വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും ശ്യാമിന്റെ വീട്ടിലെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്നു….. അമ്മയുടെ ലൈംഗിക തൃഷ്ണയ്ക് ഒരു പോംവഴി എന്ന നിലയ്ക്കു മകളുടെ ഒരു കൈ സഹായം….. വലുതായി കേട്ടുകേൾവി ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്… “തന്റെ പൂറ് നിറക്കൽ പരിപാടി എങ്ങിനെയും മുട്ടില്ലാതെ നടന്ന് പോകുന്നു.. .  അമ്മയുടെ കടി മാറ്റി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അല്ലാതെ വേറാര്…..  […]

Continue reading

മോഡൽ റാണി 11 [Roja]

മോഡൽ റാണി 11 Model Raani Part 11 | Author: Roja Previous Parts   പ്രശസ്തി നേടിയ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പിറകിൽ ആർക്കും അറിയാത്ത എത്രയോ നിഗുഡ രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടാവും എന്ന് ഉമയ്ക് ഇപ്പോൾ മനസിലായി…… പ്രത്യേകിച്ചും പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ……………….. ഏതൊരു മേഖല ആണെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്ക് നിലനിൽപ് വേണമെങ്കിൽ കുലപ്പിച്ച കുണ്ണയുമായ് വരുമ്പോൾ കാലകത്തി കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥിതി നില നില്കുന്നു….. സിനിമാ മേഖലയിൽ ഒരു പുതു മുഖ താരത്തിന് എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സ്വന്തം […]

Continue reading

മോഡൽ റാണി 10 [Roja]

മോഡൽ റാണി 10 Model Raani Part 10 | Author: Roja Previous Parts   വിൽ സ്മിത്ത്
പൊതുവെ “രണ്ടാം കവാട “ത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാണെന്ന് മനസിലാക്കിയത്
മുതൽ മനസ്സിൽ ഒരു പിടപ്പ് തുടങ്ങിയതാണ്, ഉമയ്ക്…. റിച്ചാർഡ് സായ്പ് തള്ള വിരൽ
കയറ്റി ഒരു തുടക്കമിട്ടു എന്നത് ശരി തന്നെ…   അന്നത് ഒരു സുഖമുള്ള നോവായിരുന്നു…….
അന്ന് സമാന്തരമായി റിച്ചാർഡ് സായ്‌പിന്റെ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട പണി ആയുധം തന്റെ
ആഴങ്ങളിൽ കിളച്ചു മറിച്ചത്തിന്റെ […]

Continue reading

മോഡൽ റാണി 10 [Roja]

മോഡൽ റാണി 10 Model Raani Part 10 | Author: Roja Previous Parts   വിൽ സ്മിത്ത് പൊതുവെ “രണ്ടാം കവാട “ത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാണെന്ന് മനസിലാക്കിയത് മുതൽ മനസ്സിൽ ഒരു പിടപ്പ് തുടങ്ങിയതാണ്, ഉമയ്ക്…. റിച്ചാർഡ് സായ്പ് തള്ള വിരൽ കയറ്റി ഒരു തുടക്കമിട്ടു എന്നത് ശരി തന്നെ…   അന്നത് ഒരു സുഖമുള്ള നോവായിരുന്നു……. അന്ന് സമാന്തരമായി റിച്ചാർഡ് സായ്‌പിന്റെ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട പണി ആയുധം തന്റെ ആഴങ്ങളിൽ കിളച്ചു മറിച്ചത്തിന്റെ […]

Continue reading

മോഡൽ റാണി 9 [Roja]

മോഡൽ റാണി 9 Model Raani Part 9 | Author: Roja Previous Parts     പ്രൊഡ്യൂസർ ഉഴുത് മറിച്ച ശരീരവുമായി, ഒരു രാജകിയ പണ്ണലിന്റെ ആലസ്യം വിട്ടുമാറാതെ റിച്ചാർഡ് സായിപ്പും ഷാരോണുമൊത്ത് ഒരു ലഞ്ച്…. പതിവ് പോലെ മുന്തിയ ഇനം സ്കോച് വിസ്കി അതിന് അകമ്പടി ആയി എത്തി… ….. താൻ ഇപ്പോൾ ഇടപഴകുന്ന സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൗഹൃദ വൃത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്കോച് കഴിക്കുന്നത് ഒരു “സ്റ്റാറ്റസ് സിംബൽ ”   ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്..  […]

Continue reading

മോഡൽ റാണി 8 [Roja]

മോഡൽ റാണി 8 Model Raani Part 8 | Author: Roja Previous Parts     സംവിധായകനുമായി നടന്ന “മല്പിടുത്തതിന് ”   ശേഷം വില കൂടിയ മദ്യം പതിവിൽ കൂടുതൽ കഴിച്ചു, ഉമ…. 70ആയിട്ട് പോലും അയാൾക്ക് ഇത്ര ഗംഭീരമായി എങ്ങനെ പണ്ണാൻ കഴിയുന്നു എന്നതിൽ ഉമ അത്ഭുതപ്പെട്ടു… ഇറങ്ങും മുമ്പ് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു, പ്രൊഡ്യൂസർ റിച്ചാർഡ് വിളിക്കും, അദ്ദേഹത്തെ കാണണം..  കൂടെ കാൾ ഷീറ്റ് ഒപ്പിട്ട് അഡ്വാൻസ് തുക കൈപ്പറ്റാം… ശരീരത്തിനും മനസിനും […]

Continue reading