രാജനീതി ഭാഗം 3

രാജനീതി ഭാഗം 3 Raaja Neethi Kambikatha bY:[email protected] ഹലോ കുട്ടപ്പന്‍ നിങ്ങള്‍ ഭാഗങ്ങള്‍ ആയി കഥ അയക്കുമ്പോള്‍ അയക്കേണ്ട ഫോര്‍മാറ്റ്‌ ശ്രദ്ധിക്കുക ….Please Check This Page : http://kambikuttan.net/today-stories/  പാര്‍ട്ട്‌ ആയി അയക്കേണ്ട ഫോര്‍മാറ്റ് ഇതില്‍ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് …. നേരം ഇരുട്ടി ചിത്രയെ ഭടന്മാർ രാജന്റെ പള്ളിയറയിലേക്കു വിളിച്ചു. എന്നാൽ അവൾ ഒരിക്കലും രാജനുമായി സംഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. മരണം സ്വയം വരിക്കാൻ പോലും അവൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചു. (റിയലിറ്റിക്കുവേണ്ടി ചിത്രയുമായുള്ള സംഗമം കുറച്ചു കമ്പി […]

Continue reading